SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA - Jihomoravský kraj - Okres Blansko
 
Štítek: <span>historie</span>

Se zájmem o požární sport roste i členská základna

K vytvoření tohoto krátkého článku
mně přiměl text, který nedávno uveřejnil starosta SHČMS Ing. Karel
Richter na webu Dobrovolní hasiči. Velmi rád ho zde budu citovat:
„… byl kladen zvláštní důraz, protože právě v základních
článcích našeho sdružení je hlavní podstata celé naší činnosti.
Život v obci, vedle našeho prvotního poslání při ochraně
života a majetku má celou řadu specifik, jakými je výchova mladé
generace k požární ochraně a hrdosti k hasičským
tradicím, a to uvnitř i vně organizace, ochrana obyvatelstva
v mimořádných situacích, preventivně výchovná činnost a
nakonec i kulturní a osvětová činnost v obci a další.“
 

Tradiční masopustní průvod obcí

Výbor Sboru dobrovolných hasičů
Petrovice by tímto chtěl poděkovat všem spoluobčanům za vřelé
přivítání, vstřícné pohoštění a hodnotné příspěvky. Poděkování
patří i maskám a zejména hasičské mládeži za účast v průvodu a také
paní Evě Součkové za poskytnutí zázemí.

Dobrovolní hasiči v Petrovicích oslavili 120. výročí založení

Oslavy kulatého 120. výročí
založení SDH Petrovice jsou za námi a nezbývavá, než celou akci
zhodnotit. Samotnému dvou dennímu průběhu oslav předcházelo
půlroční období příprav, jejichž intenzita vzrůstala s blížícím se
termínem konání. Velmi proměnlivé a nepříznivé počasí nás stašilo
už několik dní před konáním, ale nakonec se v důležitých chvílích
umoudřilo a program mohl proběhnou bez změn.

Dobrovolní hasiči roku 2013

Náš sbor se na počátku roku
rozhodl zúčastnit soutěže Dobrovolní hasiči roku 2013. Jako svůj
projekt, se kterým soutěžíme, jsme zvolili „Celoroční činnost
kolektivu mládeže a dorostu“

Hlasovat můžete pro náš sbor a jeho projekt na webu

www.dobrovolnihasici.cz
a současně také prostřednictvím
SMS.

Soutěžní SMS zprávu zašlete na číslo 900 77 06 v následujícím
tvaru: HASICI
JMS
2

Děkujem za vaši podporu!

Secured By miniOrange