SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA - Jihomoravský kraj - Okres Blansko
 
Sbor dobrovolných hasičů Petrovice

Preventista

Témata k ústní zkoušce – PREVENTISTA:

J 1. Jaké jsou nejčastější příčiny vzniku požárů.
J 1. Jaká jsou telefonní čísla na složky IZS.
J 1. Popište jak se zachováte při vzniku nějaké krizové události.
J 1. Popište tzv. Ohňový trojúhelník.
J 1. Rozveďte myšlenku Dobrý a zlý oheň.
J 1. Kde a za jakých okolností vznikají nejčastější požární závady.
2. Vyjmenujte nejméně 3 základní části komínu a vysvětlete.
2. Popište údržbu komínu, periodu čištění, kdo je za údržbu zodpovědný.
3. Topidla a jejich bezpečné užívání.
3. Popište jak, kde a v jakém množství se dají bezpečně skladovat hořlavé kapaliny.
3. Zásady požární bezpečnosti v kuchyni.
3. Zásady požární bezpečnosti v obývacím pokoji.
3. Zásady požární bezpečnosti v garáži.
3. Zásady požární bezpečnosti na půdě.
3. Zásady požární bezpečnosti v kotelně.
3. Zásady požární bezpečnosti v kotelně.
3. Zásady požární bezpečnosti na chodbách.
3. Zásady požární bezpečnosti v domě obecně.
4. Jaké činnosti provedete při zpozorování požáru.
4. Co je to osobní pomoc.
4. Co je to věcná pomoc.
5. Jaké znáte varovné signály a popište je.
5. Co dělat v případě mimořádné události.
5. Co dělat, když bude nařízena evakuace.
5. Zásady pro opuštění bytu nebo rodinného domu v případě evakuace.
5. Popište jakou výbavu obsahuje evakuační zavazadlo.
5. Jak můžeme chránit sebe a majetek před povodní.
5. Jak můžeme chránit sebe a majetek při povodni.
5. Jak budeme postupovat po povodni.
6. Popište účel a činnost IZS a jaké události řeší.
6. Jaké jsou základní složky IZS.
7. Základní rozdělení látek podle hořlavosti.
7. Jaké znáte třídy požárů.
7. Jaké jsou požárně-technické charakteristiky látek.
7. Jak rozdělujeme hořlavé kapaliny do tříd nebezpečnosti.
7. Co to je teplota vzplanutí.
7. Co je to teplota hoření.
7. Co je to teplota vznícení.

Téma pro písemnou práci: Rozsah: 1xA4

Mimořádné události v našem okolí a jak se při nich postupovalo.

Secured By miniOrange