SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA - Jihomoravský kraj - Okres Blansko
 
Sbor dobrovolných hasičů Petrovice

Letní dětský tábor 2017

Základní informace

Pořadatel: SH-ČMS, Sbor dobrovolných hasičů Petrovice, IČO: 43420788

Hlavní vedoucí: Bc. Jan Filouš

Kontakt: Petrovice 116, 679 02 Rájec-Jestřebí, sdhpetrovicebk@centrum.cz, 721 084 514

Táborová základna: Karolín 53, 679 02 Rájec-Jestřebí – Foto

Kapacita tábora: cca 45 dětí

Dokumentace k pobytu: ZDE!

Celotáborová hra – program táboru

Název celotáborové hry je „VESMÍRNÁ MISE“, což trochu naznačuje i samotný průběh a orientaci táboru. Děti se naučí základní informace o vesmíru a budou plnit nejrůznější soutěže s vesmírnou tématikou. Velmi důležitá bude ve vesmíru vzájemná spolupráce s ostatními kamarády z odddílu. Přiučí se například orientaci v neznámém terénu či překonávání překážek s různým náčiním.
Děti se díky svým výkonům, chování i odhodlání postupně dostanou přes všechny úkoly až k cíly celotáborové hry. Ve hře nebude nouze o úkoly, soutěže, pohybové hry i turnaje, kreativní aktivity, inscenační a strategické hry, které budou děti jistě bavit. Program je navržen tak, aby mohly vyniknout přednosti každého jedince i jeho individuální zájmy. Děti se mohou těšit nejen na oblíbené hry a aktivity, ale i na zcela nová dobrodružství.

Prostřednictvím  volitelných aktivit (např. fotbal, florbal, volejbal, tvořivé dílny, turnaje ve společenských hrách, koupání, střelba ze vzduchovky, diskotéky apod.) si může každý vybrat to, co ho baví. Jelikož je areál dostatečně rozlehlý a je zde i spousta vnitřních prostor, máme zajištěn i program pro případ špatného počasí. Pro děti je připraveno několik drobných procházek do nádherného okolí základny a v případě vhodných klimatických podmínek i celodenní výlet.

Důležité termíny

Konání táboru:  8. – 15. července 2017

Doručení přihlášek: 30.4.2017
Rezervační platba (1. platba): 15.5.2017
Doplatek (2. platba): 15.6.2017

Přihláška k pobytu

Sbor dobrovolných hasičů Petrovice jako pořadatel zotavovací akce mládeže přijíma přihlášky k pobytu od zveřejnění přihlášek do 30.4.2017. Rezervované místo pro účastníka pobytu na zotavovací akci mládeže je teprve po uhrazení Rezervační platby nebo celé částky a to nejpozději do 15.5.2017.  V případě zájmu o účast po tomto termínu či řešení individuálního uhrazení plateb kontaktujte HVT na výše uvedený kontakt.

E-PŘIHLÁŠKA: Nyní máte možnost se k pobytu přihlašovat pomocí elektronické verze přihlášky. Vyplněním a následným odesláním pořadateli bude Vaše dítě závazně přihlášeno k pobytu. Formální podpis přihlášky bude proveden v den zahájení pobytu.

Přihlásit se k pobytu!

Cena pobytu

Cena pobytu zahrnuje:  ubytování ve dvoulůžkových stanech s podsadou (nejmenší děti budou ubytovány ve dvou pokojích ve zděné budově dle pohlaví), strava 5x denně v odpovídajícím množství a kvalitě, celodenní pitný režim, táborový program, výlety, drobné odměny a další nezbytnosti spojené s chodem tábora.

Pro rok 2017 jsme se rozhodli cenu pobytu rozdělit do tří skupin:

Osoby Celková cena Rezervační poplatek Doplatek
Členové SDH – mladí hasiči 1600 Kč 1000 Kč 600 Kč
Občané Petrovic – trvalý pobyt 1900 Kč 1000 Kč 900 Kč
Ostatní zájemci 2200 Kč 1000 Kč 1200 Kč

Platba za pobyt

Veškeré platby uhraďte do uvedených termínů výhradně převodem na účet pořadatele 156294228/0300 (ČSOB), pod variabilním symbolem čísla faktury za pobyt, která vám bude vystavena po zaslání přihlášky. Doporučujeme do zprávy pro příjemce platby uvést celé jméno dítěte bez diakritiky a „TABOR2017“ pro snazší identifikaci platby. Na žádost objednatele pobytu může být vystavena faktura i na zaměstnavatele či jinou osobu jehož fakturační údaje budou uvedeny v přihlášce k pobytu na ZAM.

Účastníci

Letní tábor je určen pro chlapce a dívky ve věku 6 – 15 let (nejpozději v září 2017 zahájí školní docházku). Tábora se mohou, po dohodě s HVT, účastnit i děti jiného věku. Tábora se může zúčastnit pouze dítě, které je zdravotně způsobilé, nevyžaduje zvláštní péči, má hygienické návyky a je schopné se plně zapojit do programové činnosti během tábora.

Ubytování, strava, hygiena a bezpečnost

Konání tábor je v zákonné lhůtě ohlášeno příslušnému územnímu pracovišti krajské hygienické stanice a dále na zdravotnickém zařízení a obecním úřadě v místě konání. Základním předpisem, kterým se řídíme je zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který je proveden vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon a vyhláška obsahuje popis náležitostí pro výběr tábořiště, ubytovací prostory, vaření a stravování, práci zdravotníka atd. Táborová základna i táborový program je v souladu s tímto předpisem.Táboroví pracovníci jsou dle uvedených předpisů proškoleni a dbají na bezpečnost nejen dětí, ale i svěřeného majetku v průběhu celého tábora. Všichni jsou poučeni o BOZP, PO a hygienických požadavcích a o tomto proškolení je vždy proveden zápis. Tábor má svůj přesně daný a vymezený Táborový řád, který musí znát a respektovat děti i vedoucí.Všichni vedoucí a instruktoři tábora pracují celoročně s dětmi nebo jezdí pravidelně na letní tábory a mají tak bohaté zkušenosti s touto činností.Strava je zajištěna vlastním personálem, který vlastní požadovaná osvědčení a má s tímto způsobem stravování dostatečné zkušenosti.

Zdravotní péče

Na táboře je po celou dobu přítomna kvalifikovaná zdravotnice, která má zdravotnické vzdělání a je dle právních předpisů oprávněna vykonávat funkci zdravotníka na dětských zotavovacích akcích. Po celou dobu tábora se vede požadovaná zdravotní dokumentace.

Zodpovědný zdravotník má před nástupem na tábor za povinnost zjistit od rodičů zdravotní stav dítěte, a které léky pravidelně užívá. Povinností rodičů nebo toho, kdo dítě na tábor posílá, je zajistit lékařskou prohlídku ještě před nástupem a předat zdravotníkovi prohlášení o bezinfekčnosti dítěte. Potřebné dokumenty jsou ke stažení zde!

Kde získat příspěvek na zotavovací akci?

  • Máte možnost využit příspěvku od zaměstnavatele z FKSP (Fond kulturních a sociálních potřeb).
  • Informujte se na možnost příspěvku u své zdravotní pojišťovny.
  • Na zotavovací akci mohou přispět i odborové organizace.
  • Jisté prostředky je možné získat na sociálním odboru okresního úřadu.

Na žádost zákonných zástupců dítěte bude vystaveno potvrzení o účasti na zotavovací akci mládeže pro získání příspěvku.

Fotogalerie minulých ročníků

TÁBOR 2009, TÁBOR 2010, TÁBOR 2011, TÁBOR 2012, TÁBOR 2013, TÁBOR 2014, SOUSTŘEDĚNÍ 2015, TÁBOR 2016

Secured By miniOrange