SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA - Jihomoravský kraj - Okres Blansko
 
Sbor dobrovolných hasičů Petrovice

Kronikář

Témata k ústní a praktické zkoušce – KRONIKÁŘ:

1.

Význam kroniky.

1.

Jakým způsobem a co uvádíme do kroniky?

1.

Historie kronik.

1.

Kronika kolektivu MH.

1.

Kdo vede kroniku kolektivu MH Petrovice?

2.

Jaké je základní rozdělení kronik?

2.

Popiš rozdíly u ručně psané kroniky s volnými a vázanými listy a jejich výhody či nevýhody.

2.

Popiš elektronickou kroniku a jak ji správně udržovat.

2.

Co se uvádí na titulní straně kroniky?

2.

Jak se provádí zápis do kroniky a jaké má mít náležitosti?

2.

Co se uvádí v závěru na zadní straně kroniky?

2.

Jak se má s kronikou zacházet a jak má být uložena?

3.

Co je to celoroční činnost ve hře Plamen?

3.

Jaké podmínky zahrnuje okruh I., a kterou podmínku splnil náš kolektiv?

3.

Jaké podmínky zahrnuje okruh II., a kterou podmínku splnil náš kolektiv?

3.

Jaké podmínky zahrnuje okruh III.?

3.

Jaké podmínky zahrnuje okruh IV.?

3.

Jaké odbornosti zahrnuje okruh III, a které plníme v letošním roce?

3.

Jaké jsou podmínky pro splnění okruhů činnosti kolektivu?

3.

Co ztvrzuje splnění okruhů činnosti?

3.

Jaké jsou sankce za nesplnění okruhů činnosti?

3.

Kdy a kde se předkládá kronika ke kontrole splnění okruhů činnosti?

3.

Jakým způsobem se vede zápis o splnění podmínky do kroniky?

4.

Jak se nazývá každoročně vyhlašovaná literárně výtvarná soutěž?

4.

Kdo je vyhlašovatelem soutěže „PO očima dětí“ a kdo se jí může zúčastnit?

4.

Kdo je garantem soutěže a pro koho je soutěž organizována?

4.

Do jakých částí se dělí soutěž „PO očima dětí“?

4.

Jak se soutěž „PO očima dětí“ vyhodnocuje a jaký je postup?

4.

Na co se soutěž „PO očima dětí“ převážně zaměřuje a jaká jsou témata?

5.

Popiš historii boje s ohněm v zahraničí.

5.

Popiš počátky hasičstva v ČR.

5.

Kdy a kde byl založen první hasičský sbor v ČR?

5.

Jaká je historie hasičské techniky?

5.

Kdy se v hasičských sborech začalo pracovat s mládeží a jaký byl jejich první název?

5.

Kdy došlo k většímu rozvoji činnosti s mládeží a jak k tomu došlo?

5.

Kdy vznikla soutěž předcházející hře Plamen a jaké měla disciplíny?

5.

Co je cílem hry Plamen?

5.

Jaký byl vývoj po Sametové revoluci po roce 1989?

6.

Kdy vznikl hasičský sbor v naší obci?

6.

Kdo byl zakladatelem našeho hasičského sboru?

6.

Kdy byla zakoupena první stříkačka?

6.

Kdy získal sbor svůj první prapor?

6.

Vyjmenuj současné představitele sboru – starosta, velitel, jednatel, vedoucí mládeže.

6.

Kolik má sbor členů a kolek z toho je mladých hasičů.

6.

Kdy byla založena obec Petrovice, první písemná zmínka?

6.

Jaké znáš významné události v naší obci?

6.

Jaké znáš významné události v našem sboru?

6.

Co víš o příhraniční spolupráci našeho sboru a kdy vznikla?

6.

Jaké je naše okresní, krajské a hlavní město a jaké znáš zajímavosti ze svého okolí?

7.

Jak se nazývá náš spolek a jaká je jeho zkratka a co je základním dokumentem spolku?

7.

Jaká je organizační struktura spolku?

7.

Co jsou a jaké znáš statutární orgány, statutární zástupce?

7.

Jaké znáš rozhodovací orgány spolku a jejich posloupnost?

7.

Jaké úkoly plní organizační složka – SDH?

7.

Jaké jsou druhy členství a kdo se může stát členem SHČMS?

7.

Rozeber práva a povinnosti mladého hasiče.

Téma pro písemnou práci: Rozsah: 1xA4

Jak nejlépe vést elektronickou kroniku i s uvedením příkladu jednoho zápisu.

Secured By miniOrange