SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA - Jihomoravský kraj - Okres Blansko
 
Sbor dobrovolných hasičů Petrovice

Odbornosti a specializace

Seznam absolvovaných odborností MH

Zkoušky odborností MH 2018

Zkoušky v letošním roce proběhnou 24.3.2018 v klubovně HZ. Mladí hasiči se připraví dle podkladů na těchto stránkách a dle instrukcí vedoucích při schůzkách kolektivu. Další informace budou průběžně zveřejňovány.

Vzdělávací systém SH ČMS

Plnění odznaků odborností je určeno mladým hasičům do 18 let a je součástí vzdělávacího systému mladých hasičů.

Vzdělávací systém mladých hasičů

Pilířem vzdělávacího systému dětí a mládeže SHČMS je plnění odznaků odborností. Proto nezbytnou součástí těchto učebních textů je publikace Malý průvodce plněním odznaků odborností. Na plnění odznaků odborností volně navazuje plnění odznaků specializací. Zatím co odznaky odborností presentují spíše stránku vědomostní, odznaky specializací jsou zaměřeny na rozvoj dovednosti. Podobně jako k plnění odznaků odborností i při plnění specializací je nutné čerpat z dalších pomocných materiálů (v současné době – Malý rádce mladého hasiče, systém plnění odznaků specializací byl modernizován. Dovednostní stránku rozvoje mladého hasiče kromě odznaků specializací presentují i výkonnostní třídy. Limity pro plnění výkonnostních tříd jsou součástí Směrnice hry Plamen a Směrnice celoroční činnosti dorostu. Specifické postavení v rámci vzdělávacího systému dětí a mládeže SHČMS má vzdělávání „pomocníků vedoucích kolektivů MH“ – instruktorů. Instruktorem se může stát mladý hasičve věku 15 – 18 let, který úspěšněsloží zkoušku III.stupně vedoucího mládeže. Složení zkoušky by mělo předcházek získání odznaku odbornosti Instruktor. III .stupeň vedoucího mládeže lze získat buď prostřednictvím vzdělávacích kurzů okresních sdružení hasičů nebo v rámci 14-denního prázdninového vzdělávacího kurzu – Letní školy instruktorů.
 

Po delší přestávce se OORM OSH Blansko rozhodla při jarní části okresního kola hry Plamen vyhodnocovat plnění okruhů činností s kolektivy. Plnění těchto okruhů musí být uvedeno v kronikách, které budou předkládány ke kontrole. Jedním z okruhů, který musí každý kolektiv plnit, jsou zkoušky pro získání odborností mladých hasičů. Mladí hasiči si dle svého věku mohou zvolit některou z odborností a při zkouškách pak obhájit získané znalosti i praktické dovednosti.

Učební materiály

Okruhy k pratické zkoušce

Specializace

Secured By miniOrange