SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA - Jihomoravský kraj - Okres Blansko
 
Sbor dobrovolných hasičů Petrovice

Letní dětský tábor 2020

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR 2020 – DIVOKÝ ZÁPAD

Základní informace

Pořadatel: 

SHČMS, Sbor dobrovolných hasičů Petrovice, IČO: 43420788

Hlavní vedoucí: 

Bc. Jan Filouš

Kontakt: 

Petrovice 116, 679 02 Rájec-Jestřebí,

sdhpetrovicebk@centrum.cz, 721 084 514

Adresa táborové základny: 

Karolín 53, 679 02 Rájec-Jestřebí – Foto

Kapacita tábora: 

max. 39 dětí

Dokumentace táboru

Potvrzení plateb

Pracovní skupina

Facebook

Celotáborová hra a program táboru

Název celotáborové hry je pro letošní ročník „DIVOKÝ ZÁPAD“, což  vrhne účastníky do drsného prostředí západní Ameriky do doby trvalých bojů mezi domorodými indiány a kolonizátory. Každý z nich se snaží získat úrodnou a bohatou půdu pro své zájmy. Plněním různých úkolů a vzájemnou spoluprací budou obsazovat jednotlivá území. Programové aktivity budou naplňovány prostřednictvím pohybových, inscenačních a strategických her. Děti se seznámí s různými technickými vynálezy dané doby. Ve hře nebude nouze o různé soutěže, turnaje, olympiády a tvořivé aktivity. Děti se díky svým výkonům, chování i odhodlání postupně dostávají přes všechny úkoly ke konci celotáborové hry. Jejího zdárného cíle však mohou dosáhnout jen vzájemnou spoluprací se svými kamarády v oddílu.

Prostřednictvím  volitelných aktivit (např. fotbal, florbal, volejbal, tvořivé dílny, turnaje ve společenských hrách, koupání, střelba ze vzduchovky, diskotéky apod.) si může každý vybrat to, co ho baví. Jelikož je areál dostatečně rozlehlý a je zde i spousta vnitřních prostor, máme zajištěn i program pro případ špatného počasí. Pro děti je připraveno několik drobných procházek do nádherného okolí základny a v případě vhodných klimatických podmínek i celodenní výlet.

Důležité termíny

Konání táboru:  11. – 18. července 2020

Přihlášení: 30.4.2020
Jednorázová platba: 30.5.2020

Přihláška k pobytu

Sbor dobrovolných hasičů Petrovice jako pořadatel zotavovací akce mládeže přijímá přihlášky k pobytu od zveřejnění přihlášek do 30.4.2020. Rezervované místo pro účastníka pobytu na zotavovací akci mládeže je teprve po uhrazení jednorázové platby a to nejpozději do 30.5.2020.  V případě zájmu o účast po tomto termínu či řešení individuálního uhrazení plateb kontaktujte HVT na výše uvedený kontakt.

E-PŘIHLÁŠKA: Přihlášení k pobytu je možné pouze pomocí elektronické verze přihlášky. Vyplněním a následným odesláním pořadateli bude Vaše dítě závazně přihlášeno k pobytu. Formální podpis přihlášky bude proveden v den zahájení pobytu.

Přihlášení je zpřístupněno od 31.1.2020.

Cena pobytu

Cena pobytu zahrnuje:  ubytování ve dvoulůžkových stanech s podsadou (nejmenší děti budou ubytovány ve dvou pokojích ve zděné budově podle pohlaví), strava 5x denně v odpovídajícím množství a kvalitě, celodenní pitný režim, táborový program, výlety, drobné odměny a další nezbytnosti spojené s chodem tábora. Příplatky – viz. níže.

Pro rok 2020 jsme se rozhodli cenu pobytu rozdělit do tří skupin:

OsobyCena pobytu
Základní cena (ostatní zájemci)2800 Kč
Občané Petrovic – trvalý pobyt2400 Kč
Členové SDH – mladí hasiči2200 Kč

Příplatky

Nejsou!

Platba za pobyt

Veškeré platby uhraďte do uvedených termínů výhradně převodem na účet pořadatele č. 2501546449/2010 (FIO Banka), pod variabilním symbolem čísla faktury za pobyt, která vám bude vystavena po zaslání přihlášky. Doporučujeme do zprávy pro příjemce platby uvést celé jméno dítěte bez diakritiky a „TABOR 2020“ pro snazší identifikaci platby. Na žádost objednatele pobytu může být vystavena faktura i na zaměstnavatele či jinou osobu jehož fakturační údaje budou uvedeny v přihlášce k pobytu na ZAM.

Účastníci

Letní tábor je určen pro chlapce a dívky ve věku 6 – 15 let, kteří nejpozději v září 2020 zahájí školní docházku. Táboru se může zúčastnit pouze dítě, které je zdravotně způsobilé, nevyžaduje zvláštní péči, má hygienické návyky a je schopné se plně zapojit do programové činnosti během tábora.

Umístění táboru

Příjezd a odjezd

Rodiče dětí si zajišťují dopravu dětí do místa konání tábora a zpět na vlastní náklady.

Příjezd na základnu:

Předání dětí, vstupní zdravotní filtr, odevzdání potřebných dokumentů, léků a ostatních věcí bude probíhat přímo na táborové základně v Karolíně v sobotu 11.7.2020 od 15 do 16 hod.

Odjezd ze základny:

Rodiče, případně pověření zástupci uvedení v dokumentaci, si v sobotu 18.7.2020 od 10:30 do 11:00 převezmou děti, léky, potřebnou dokumentaci a ostatních osobní věci.

Prosíme rodiče, aby svými vozidly nevjížděli do areálu táborové základny! Děkujeme

Táboroví pracovníci

Jméno a PříjmeníFunkce pracovníka
Bc. Jan FiloušHlavní vedoucí táboru
Petra PazourováZdravotnice zotavovací akce
Petr FiloušHlavní kuchař
Jiří PlíhalPomocný kuchař, zásobovač
Bc. Anna JuračkováProgramová vedoucí
Mgr. Eva FiloušováOddílová vedoucí
BcA. Antonín JuračkaOddílový vedoucí
Alena VintrováOddílová vedoucí
Michaela ŠevčíkováOddílová vedoucí
Ing. Zbyněk PazourOddílový vedoucí
Jonáš HorníkInstruktor

Ubytování, strava, hygiena a bezpečnost

Konání tábor je v zákonné lhůtě ohlášeno příslušnému územnímu pracovišti krajské hygienické stanice a dále na zdravotnickém zařízení a obecním úřadě v místě konání. Základním předpisem, kterým se řídíme je zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který je proveden vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon a vyhláška obsahuje popis náležitostí pro výběr tábořiště, ubytovací prostory, vaření a stravování, práci zdravotníka atd. Táborová základna i táborový program je v souladu s tímto předpisem. Táboroví pracovníci jsou dle uvedených předpisů proškoleni a dbají na bezpečnost nejen dětí, ale i svěřeného majetku v průběhu celého tábora. Všichni jsou poučeni o BOZP, PO a hygienických požadavcích a o tomto proškolení je vždy proveden zápis. Tábor má svůj přesně daný a vymezený Táborový řád, který musí znát a respektovat děti i vedoucí. Všichni vedoucí a instruktoři tábora pracují celoročně s dětmi nebo jezdí pravidelně na letní tábory a mají tak bohaté zkušenosti s touto činností. Strava je zajištěna vlastním personálem, který vlastní požadovaná osvědčení a má s tímto způsobem stravování dostatečné zkušenosti.

Zdravotní péče

Na táboře je po celou dobu přítomna kvalifikovaná zdravotnice, která má zdravotnické vzdělání a je dle právních předpisů oprávněna vykonávat funkci zdravotníka na dětských zotavovacích akcích. Po celou dobu tábora se vede požadovaná zdravotní dokumentace.

Zodpovědný zdravotník má před nástupem na tábor za povinnost zjistit od rodičů zdravotní stav dítěte, a které léky pravidelně užívá. Povinností rodičů nebo toho, kdo dítě na tábor posílá, je zajistit lékařskou prohlídku ještě před nástupem a předat zdravotníkovi prohlášení o bezinfekčnosti dítěte. Potřebné dokumenty jsou ke stažení výše!

Příspěvek na zotavovací akci

  • Máte možnost využit příspěvku od zaměstnavatele z FKSP (Fond kulturních a sociálních potřeb).
  • Informujte se na možnost příspěvku u své zdravotní pojišťovny.
  • Na zotavovací akci mohou přispět i odborové organizace.
  • Jisté prostředky je možné získat na sociálním odboru okresní pobočky krajského úřadu.

Všem zákonným zástupcům dítěte bude vystaveno potvrzení o účasti na zotavovací akci mládeže pro získání příspěvku. Zpravidla je toto potvrzení předáváno při nástupu k pobytu. Je-li třeba toto potvrzení dříve kontaktujte HVT.


Secured By miniOrange