SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA - Jihomoravský kraj - Okres Blansko
 
Sbor dobrovolných hasičů Petrovice

Letní dětský tábor 2018

Základní informace

Pořadatel: SHČMS, Sbor dobrovolných hasičů Petrovice, IČO: 43420788

Hlavní vedoucí: Bc. Jan Filouš

Kontakt: Petrovice 116, 679 02 Rájec-Jestřebí, sdhpetrovicebk@centrum.cz, 721 084 514

Adresa táborové základny: Karolín 53, 679 02 Rájec-Jestřebí – Foto

Kapacita tábora: max. 42 dětí

Dokumentace k pobytu: ZDE!

 

 

Umístění táboru

Táboroví pracovníci

Jméno a Příjmení Funkce
Bc. Jan Filouš Hlavní vedoucí táboru
Iveta Dvořáčková Zdravotnice zotavovací akce
Dominik Šebela Hlavní kuchař
Jiří Plíhal Pomocný kuchař, zásobovač
Mgr. Eva Filoušová Zástupce HVT, Programová vedoucí
Bc. Anna Juračková Programová vedoucí
BcA. Antonín Juračka Oddílový vedoucí
Mgr. Jana Navrátilová Oddílová vedoucí
Daniela Ševčíková Oddílová vedoucí
Barbora Pagáčová Instruktorka
Michalela Ševčíková Instruktorka
Tereza Sedláčková Instruktorka

Příjezd a odjezd

Rodiče dětí si zajišťují dopravu dětí do místa konání tábora a zpět na vlastní náklady.
Příjezd na základnu:
Předání dětí, potřebných dokumentů, léků a ostatních věcí bude probíhat přímo natáborové základně v Karolíně v sobotu 7.7.2018 od 14 do 15 hod.
Odjezd ze základny:
Rodiče, případně pověření zástupci uvedení v dokumentaci, si v sobotu 14.7.2018 od 9:30 do 10:30 převezmou děti, léky, potřebnou dokumentaci a ostatních osobní věci.
Prosíme rodiče, aby svými vozidly nevjížděli do areálu táborové základny! Děkujeme

Celotáborová hra – program táboru

Název celotáborové hry je „ZA STAROVĚKOU CIVILIZACÍ“, což trochu naznačuje i samotný průběh a orientaci táboru. Děti se ocitnou ve starověkém Řecku, kde budou muset bránit i získávat nová území prostřednictvím pohybových, inscenačních a strategických her. Seznámí se s řeckou historii, uměním a kulturou. Ve hře nebude nouze o různé soutěže, turnaje, olympiády a tvořivé aktivity. Děti se díky svým výkonům, chování i odhodlání postupně dostávají přes všechny úkoly ke konci celotáborové hry. Jejího cíle však mohou dosáhnout jen vzájemnou spoluprací se svými kamarády v oddílu.

Prostřednictvím  volitelných aktivit (např. fotbal, florbal, volejbal, tvořivé dílny, turnaje ve společenských hrách, koupání, střelba ze vzduchovky, diskotéky apod.) si může každý vybrat to, co ho baví. Jelikož je areál dostatečně rozlehlý a je zde i spousta vnitřních prostor, máme zajištěn i program pro případ špatného počasí. Pro děti je připraveno několik drobných procházek do nádherného okolí základny a v případě vhodných klimatických podmínek i celodenní výlet.

Důležité termíny

Konání táboru:  7. – 14. července 2018

Doručení přihlášek: 30.4.2018
Rezervační platba (1. platba): 15.5.2018
Doplatek (2. platba): 15.6.2018

Přihláška k pobytu

Sbor dobrovolných hasičů Petrovice jako pořadatel zotavovací akce mládeže přijímá přihlášky k pobytu od zveřejnění přihlášek do 30.4.2018. Rezervované místo pro účastníka pobytu na zotavovací akci mládeže je teprve po uhrazení Rezervační platby nebo celé částky a to nejpozději do 15.5.2018.  V případě zájmu o účast po tomto termínu či řešení individuálního uhrazení plateb kontaktujte HVT na výše uvedený kontakt.

E-PŘIHLÁŠKA: Nyní máte možnost se k pobytu přihlašovat pomocí elektronické verze přihlášky. Vyplněním a následným odesláním pořadateli bude Vaše dítě závazně přihlášeno k pobytu. Formální podpis přihlášky bude proveden v den zahájení pobytu.

Přihlásit se k pobytu!

Cena pobytu

Cena pobytu zahrnuje:  ubytování ve dvoulůžkových stanech s podsadou (nejmenší děti budou ubytovány ve dvou pokojích ve zděné budově dle pohlaví), strava 5x denně v odpovídajícím množství a kvalitě, celodenní pitný režim, táborový program, výlety, drobné odměny a další nezbytnosti spojené s chodem tábora.

Příplatky – viz. níže.

Pro rok 2018 jsme se rozhodli cenu pobytu rozdělit do tří skupin:

Osoby Základní cena Rezervační poplatek Doplatek
Členové SDH – mladí hasiči 1600 Kč 1000 Kč + příplatky 600 Kč
Občané Petrovic – trvalý pobyt 1900 Kč 1000 Kč + příplatky 900 Kč
Ostatní zájemci 2200 Kč 1000 Kč + příplatky 1200 Kč

Platba za pobyt

Veškeré platby uhraďte do uvedených termínů výhradně převodem na účet pořadatele 156294228/0300 (ČSOB), pod variabilním symbolem čísla faktury za pobyt, která vám bude vystavena po zaslání přihlášky. Doporučujeme do zprávy pro příjemce platby uvést celé jméno dítěte bez diakritiky a „TABOR2018“ pro snazší identifikaci platby. Na žádost objednatele pobytu může být vystavena faktura i na zaměstnavatele či jinou osobu jehož fakturační údaje budou uvedeny v přihlášce k pobytu na ZAM.

Příplatky

Děti si na tábor připraví jednoduchý jednotný kostým dle přiloženého obrázku z bílého plátna, nejlépe bavlněný. Pořadatel však může za příplatek 200 Kč nechat kostým pro děti vyrobit. V přihlášce vyberete, jestli si kostým připravíte sami, nebo jej má připravit pořadatel. Pokud si zvolíte, že má kostým připravit pořadatel, tak do poznámky v přihlášce uveďte výšku dítěte.

Účastníci

Letní tábor je určen pro chlapce a dívky ve věku 6 – 15 let (nejpozději v září 2018 zahájí školní docházku). Táboru se mohou, po dohodě s HVT, účastnit i děti jiného věku. Táboru se může zúčastnit pouze dítě, které je zdravotně způsobilé, nevyžaduje zvláštní péči, má hygienické návyky a je schopné se plně zapojit do programové činnosti během tábora.

 

Ubytování, strava, hygiena a bezpečnost

Konání tábor je v zákonné lhůtě ohlášeno příslušnému územnímu pracovišti krajské hygienické stanice a dále na zdravotnickém zařízení a obecním úřadě v místě konání. Základním předpisem, kterým se řídíme je zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který je proveden vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon a vyhláška obsahuje popis náležitostí pro výběr tábořiště, ubytovací prostory, vaření a stravování, práci zdravotníka atd. Táborová základna i táborový program je v souladu s tímto předpisem.Táboroví pracovníci jsou dle uvedených předpisů proškoleni a dbají na bezpečnost nejen dětí, ale i svěřeného majetku v průběhu celého tábora. Všichni jsou poučeni o BOZP, PO a hygienických požadavcích a o tomto proškolení je vždy proveden zápis. Tábor má svůj přesně daný a vymezený Táborový řád, který musí znát a respektovat děti i vedoucí.Všichni vedoucí a instruktoři tábora pracují celoročně s dětmi nebo jezdí pravidelně na letní tábory a mají tak bohaté zkušenosti s touto činností.Strava je zajištěna vlastním personálem, který vlastní požadovaná osvědčení a má s tímto způsobem stravování dostatečné zkušenosti.

 

Zdravotní péče

Na táboře je po celou dobu přítomna kvalifikovaná zdravotnice, která má zdravotnické vzdělání a je dle právních předpisů oprávněna vykonávat funkci zdravotníka na dětských zotavovacích akcích. Po celou dobu tábora se vede požadovaná zdravotní dokumentace.

Zodpovědný zdravotník má před nástupem na tábor za povinnost zjistit od rodičů zdravotní stav dítěte, a které léky pravidelně užívá. Povinností rodičů nebo toho, kdo dítě na tábor posílá, je zajistit lékařskou prohlídku ještě před nástupem a předat zdravotníkovi prohlášení o bezinfekčnosti dítěte. Potřebné dokumenty jsou ke stažení zde!

 

Příspěvek na zotavovací akci

  • Máte možnost využit příspěvku od zaměstnavatele z FKSP (Fond kulturních a sociálních potřeb).
  • Informujte se na možnost příspěvku u své zdravotní pojišťovny.
  • Na zotavovací akci mohou přispět i odborové organizace.
  • Jisté prostředky je možné získat na sociálním odboru okresního úřadu.

Na žádost zákonných zástupců dítěte bude vystaveno potvrzení o účasti na zotavovací akci mládeže pro získání příspěvku.

 


 

Secured By miniOrange