SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA - Jihomoravský kraj - Okres Blansko
 
Sbor dobrovolných hasičů Petrovice

Požární hlídka SDH

Na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a dle nařízení Jihomoravského kraje ze dne 21. 2. 2013, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob a dle podmínek uvedených ve vyhlášce MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, zajistil sbor dobrovolných hasičů Petrovice vytvoření a proškolení požární hlídky ve složení uvedené níže.

Velitel hlídky:
Členové:
Věcné a technické prostředky:

 

Secured By miniOrange