SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA - Jihomoravský kraj - Okres Blansko
 
Sbor dobrovolných hasičů Petrovice

Cvičitel

Témata k ústní a praktické zkoušce – CVIČITEL:

1.  Jedná otázka z okruhu Preventista nebo Strojník
2. Kolik soutěžících plní disciplínu „Požární útok“?
2. Kolik soutěžících plní disciplínu „Štafeta požárních dvojic“?
2. Kolik soutěžících plní disciplínu „Štafeta 4x60m“?
2. Kolik soutěžících plní disciplínu „Štafeta 400m s překážkami CTIF“?
2. Kolik soutěžících plní disciplínu „Požární útok CTIF“?
2. Kolik soutěžících plní disciplínu „Běh na 60m s překážkami“?
2. Kolik soutěžících plní disciplínu „Závod požárnické všestrannosti“?
3. Popiš provedení disciplíny „Požární útok“.
3. Popiš provedení disciplíny „Štafeta požárních dvojic“.
3. Popiš provedení disciplíny „Štafeta 400m s překážkami CTIF“.
3. Popiš provedení disciplíny „Požární útok CTIF“.
3. Popiš provedení disciplíny „Běh na 60m s překážkami“.
3. Popiš provedení disciplíny „Závod požárnické všestrannosti“.
4. Jaký materiál a překážky se používají při disciplíně „Požární útok“?
4. Jaký materiál a překážky se používají při disciplíně „Štafeta požárních dvojic“?
4. Jaký materiál a překážky se používají při disciplíně „Štafeta 4x60m“?
4. Jaký materiál a překážky se používají při disciplíně „Štafeta 400m s překážkami CTIF“?
4. Jaký materiál a překážky se používají při disciplíně „Požárník útok CTIF“?
4. Jaký materiál a překážky se používají při disciplíně „Závod požárnické všestrannosti“?
5. Uvaž uzel „Lodní smyčka„ a „Zkracovačka„ a vysvětli použití každého z nich.
5. Uvaž uzel „Osmičkový uzel„ a „Tesařský uzel „ a vysvětli použití každého z nich.
5. Uvaž uzel „Ambulantní uzel„ a „Protisměrný osmičkový uzel„ a vysvětli použití každého z nich.
5. Uvaž uzel „Dračí smyčka„ a „Rybářská spojka jednoduchá„ a vysvětli použití každého z nich.
5. Uvaž uzel „Rybářská spojka dvojitá „ a „Poloviční lodní smyčka„ a vysvětli použití každého z nich.
5. Uvaž uzel „Prusík„ a „Úvaz na proudnici„ a vysvětli použití každého z nich.
5. Uvaž uzel „Prusík„ a „Tesařský uzel „ a vysvětli použití každého z nich.
5. Uvaž uzel „Ambulantní uzel„ a „Zkracovačka„ a vysvětli použití každého z nich.
5. Uvaž uzel „Dračí smyčka„ a „Úvaz na proudnici„ a vysvětli použití každého z nich.
5. Uvaž uzel „Rybářská spojka dvojitá „ a „Lodní smyčka„ a vysvětli použití každého z nich.
5. Uvaž uzel „Tesařský uzel„ a „Úvaz na proudnici„ a vysvětli použití každého z nich.
6. Co nazýváme „Tvar“ při pořadovém výcviku?
6. Co nazýváme „Rozestup“ při pořadovém výcviku?
6. Co nazýváme „Vzdálenost“ při pořadovém výcviku?
6. Co nebo koho nazýváme „Krajník“ při pořadovém výcviku?
6. Co nazýváme „Šířka tvaru“ při pořadovém výcviku?
6. Co nazýváme „Čelo tvaru“ při pořadovém výcviku?
7. Vyjmenuj druhy tvarů.
7. Popiš „Nástupový tvar“.
7. Popiš „Řad“.
7. Popiš „Dvojřad“.
7. Popiš „Pochodový tvar“.
7. Popiš „Zástup“.
7. Popiš „Dvojstup“.
7. Popiš „Sevřený tvar“.
7. Popiš „Rozevřený tvar“.
7. Popiš „Pochodový proud“.
7. Popiš „Sraz“.
8. Popiš provádění „Pořadového výcviku“.
8. Popiš činnosti velitele při pořadovém výcviku.
8. Z čeho se skládá „Povel“? Uveď příklady povelu.
8. Jaká znáš oslovení ve zvláštních případech?
8. Jakým způsobem dojde k „Přebírání velení při pořadovém výcviku“?
8. Jaké znáš výkonné povely bez předchozího oslovení?
9. Jaké znáš základní povely na místě
9. Popiš povel „ Základní postoj“.
9. Popiš povel „ Pohov“.
9. Popiš povel „ Volno“.
9. Popiš povel „Otáčení hlavy“.
9. Popiš povel „Obraty na místě“.
10. Popiš povel „V řad a V dvojřad nastoupit“.
10. Popiš povel  pro vyrovnání družstva dvojřad.
10. Popiš povel pro ukončení vyrovnání tvaru.
10. Popiš povel pro rozevření nástupového tvaru na místě.
10. Popiš povel pro semknutí nástupového tvaru družstva.
10. Popiš povel pro zrušení tvaru.
10. Popiš povel pro uvedení tvaru do pohybu.
10. Popiš povel pro zastavení pohybu.
10. Popiš povel pro pohyb na místě.
10. Popiš povel pro přemístění tvaru do strany.
10. Popiš povel pro přemístění tvaru vpřed nebo vzad.
10. Popiš povel obratu za pochodu.
10. Popiš povel zatáčení tvaru za pohybu.
11. Jaké znáš nástupové tvary družstva a jak ukládáš povely?
11. Jaké znáš pochodové tvary družstva a jak ukládáš povely?
11. Jaké znáš nástupové tvary čety a jak ukládáš povely?
11. Jaké znáš pochodové tvary čety a jak ukládáš povely?
12. Názorně s družstvem předveď nástup v řad.
12. Názorně s družstvem předveď nástup v dvojřad.
12. Názorně s družstvem předveď  zástup.
12. Názorně s družstvem předveď dvojstup.

Téma pro písemnou práci: Rozsah: 1xA4

Detailně popiš průběh jedné z disciplín hry Plamen (včetně trestných bodů a neplatných pokusů atd.)

Secured By miniOrange