SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA - Jihomoravský kraj - Okres Blansko
 
Štítek: <span>podpora</span>

Se zájmem o požární sport roste i členská základna

K vytvoření tohoto krátkého článku
mně přiměl text, který nedávno uveřejnil starosta SHČMS Ing. Karel
Richter na webu Dobrovolní hasiči. Velmi rád ho zde budu citovat:
„… byl kladen zvláštní důraz, protože právě v základních
článcích našeho sdružení je hlavní podstata celé naší činnosti.
Život v obci, vedle našeho prvotního poslání při ochraně
života a majetku má celou řadu specifik, jakými je výchova mladé
generace k požární ochraně a hrdosti k hasičským
tradicím, a to uvnitř i vně organizace, ochrana obyvatelstva
v mimořádných situacích, preventivně výchovná činnost a
nakonec i kulturní a osvětová činnost v obci a další.“
 

Poděkování spoluobčanům

Kandidáti SNK Sbor dobrovolných
hasičů Petrovice a ČSSD děkují spoluobčanům za jejich hlasy a
podporu ve volbách. Bohužel nebyla taková, abychom v dalším
období mohli prosadit naše záměry, které by udělaly Petrovice
lepšími. Výsledek komunálních voleb tedy nenaplnil naše očekávání,
přesto však doufáme, že nové vedení obce bude podporovat naši
dlouholetou činnost pro obec, zejména práci s mládeží a dorostem a
dobře pečovat o naši obec.

Secured By miniOrange