SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA - Jihomoravský kraj - Okres Blansko
 
Shrnutí Výroční valné hromady SDH Petrovice

Shrnutí Výroční valné hromady SDH Petrovice

V sobotu
15.1.2011 se konala Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů
Petrovice. Schůze probíhala v přísálí KD od 18hod. Starosta sboru
p. Filouš pozdravil hosty a zúčastněné členy a příznivce a předal
slovo p. Manouškovi, který schůzi vedl. Po schválení programu
schůze následovali její jednotlivé body. Proběhla volba návrhové
komise, jejíž předsedou se stal Petr Kučera. Zprávu a činnosti SDH
za rok 2010 přednesl starosta p. Filouš. Na tuto zprávu navazovala
zpráva o činnosti kolektivu mladých hasičů, kterou přednesla
vedoucí kolektivu pí. Filoušová. Po zhodnocení činnosti a stavení
cílů, řečených ve zprávách, následovalo vyhodnocení výtvarné a
literární soutěže Požární ochrana očima dětí 2011, do které se
zapojily i děti z mateřské školy v Petrovicích. V základním kole
byly vybrány práce Denisy Procházkové, Luboše Hrušky a Michaely
Ševčíkové. Z mateřské školy nejlepší práci odevzdal Jakub Kala.
Nově se na valné hromadě hodnotila činnost jednotlivých mladých
hasičů v uplynulém roce. Zde se mezi tři nejlepší dostali Vojtěch
Suchomel, Leona Vašíčková a Michaela Ševčíková.

 

Schůze dále
pokračovala volbou delegátů na VVH okrsku Sloup a okresní
konferenci. Po splnění náležitostí Valné hromady následovala
diskuze, ve které členy SDH pozdravil zástupce OSH a sousední obce
Žďár Zdeněk Musil ml. V diskuzi také vystoupil Zasloužilý hasič
Jaroslav Kakáč, který celému sboru poděkoval za jeho navržení na
nejvyšší vyznamenání SH-ČMS a popsal samotný průběh oceňování.
Zásadním podnětem v diskuzi byl návrh člena výboru p. Hamerského na
odvolání velitele sboru p. Vintra, který dlouhodobě neplnil
povinnosti z této funkce vycházející a na zasedáních zastupitelstva
obce nehájí zájmy sboru. Po tomto příspěvku se předseda schůze
dotázal, zda jsou nějaké protinávrhy či doplnění. Zde několik
dalších členů potvrdilo slova p. Hamerského.

 

Při následném
hlasování o návrhu odvolat velitele sboru byla většina zúčastněných
členů pro tento návrh a proto muselo dojít k volbě nového velitele.
Na tuto funkci byl navržen dřívější velitel Radislav Beránek. Ten
návrh přijal a proběhlo další hlasování při němž většina zvedla
ruku pro tento návrh a Radislav Beránek se stal novým velitelem
sboru. Nastala však situace, po odvolání p. Vintra, že se výbor
sboru stal 10-ti členným a tak musel být dovolen ještě jedenáctý
člen. Na toto místo byl navržen čestný člen výboru Ing. František
Manoušek, který návrh přijal a hlasováním byl zvolen za řádného
člena výboru.

 

Po skončení
diskuze a vyřešení návrhu p. Hamerského přečetl předseda návrhové
komise usnesení z Valné hromady, které bylo členy odsouhlaseno.
Následovala závěrečná slova starosty sboru p. Filouše a pak byl
podáván guláš, který sponzorsky věnovala pí. Kinclová. Poté už
členy a příznivce čekala jen volná zábava.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Secured By miniOrange