SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA - Jihomoravský kraj - Okres Blansko
 
Požární bezpečnost v obci a povinnosti obce

Požární bezpečnost v obci a povinnosti obce

Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska (SHČMS) je nejpočetnější organizací v České
republice. Je evidováno 341 848 členů organizovaných v 7 903
sborech. Sbory dobrovolných hasičů (SDH) jsou místními
organizačními složkami plnící úkoly, kterými je pověřují nadřízené
orgány sdružení. Základní myšlenkou tohoto sdružení je pomáhat svým
spoluobčanů a řídit se heslem „Bohu ke cti, vlasti ke slávě,
bližnímu ku pomoci“. Tím vším je i zajištění požární bezpečnosti a
ochrany obyvatel. Pro naši dobrovolnou činnost je však nutná
podpora obcí, měst i krajů, které mají ze zákona povinnost požární
ochranu zajišťovat. Bývá zvykem, že členové SDH jsou i členy JSDHO.
Bohužel se Petrovice staly v tomto výjimkou, která nikomu
neprospívá.

 

Chtěl bych naše
spoluobčany krátce informovat o povinnostech obce na úseku PO a
spolupráce se složkami působícími na úseku PO, které obcím uděluje
zákon č. 133/1985 Sb. a o stavu v jaké je požární bezpečnost v naší
obci.

 

V § 68 se uvádí,
že obec zřizuje a spravuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce.
Velitele této jednotky, po vyjádření hasičského záchranného sboru
kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a
odvolává starosta obce. Přihlíží přitom k návrhu občanského
sdružení působícího na úseku požární ochrany.

 

Po skutečnostech,
které v jednotce nastaly na počátku roku 2011 je zřejmé, že
starosta ani nepřihlédl k návrhům SDH Petrovice a naopak jeho členy
dříve v zásahové jednotce působící vyřadil. Nemluvě o tom, že tímto
konáním snížil stav členů na minimum dle prováděcí vyhlášky zákona
o PO na 12 členů, ale zřejmě zapomněl dodržet přiměřený počet členů
jednotky, aby jednotka byla akceschopná, tedy aby vždy vyjelo
minimálně zmenšené družstvo jednotky, což v současném složení
nelze. Složení nové jednotky, dle starostova výběru naleznete
zde.

 

V § 74 se uvádí,
že Hasičský záchranný sbor, správní úřady a orgány samosprávy,
jakož i právnické osoby a podnikající fyzické osoby při plnění
úkolů podle tohoto zákona spolupracují s občanskými sdruženími,
veřejně prospěšnými organizacemi a jinými orgány a organizacemi
působícími na úseku požární ochrany.

 

Dle tohoto
paragrafu by měla obec se sborem spolupracovat a podporovat jeho
záslužnou činnost na úseku požární ochrany jako je tomu v jiných
obcích. Sbor aktivně pracuje s mládeží, což je základem pro
zajištění správných návyků při dodržování zásad požární
bezpečnosti. V Petrovicích však starosta obce v létě 2010
spolupráci s SDH veřejně ukončil a opět nesplnil ustanovení a úkoly
dané v tomto zákoně.

 

V § 75 se můžeme
dočíst, že Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné
orgány a organizace působící na úseku požární ochrany pomáhají při
plnění úkolů na úseku požární ochrany zejména tím, že

a) pomáhají
vyhledávat členy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí,

 

b) podílejí se na
odborné přípravě členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí,

 

c) podílejí se se
souhlasem vlastníka na provádění údržby, oprav požární techniky,
věcných prostředků požární ochrany a objektů požární ochrany,
včetně vodních zdrojů,

 

d) podílejí se na
činnosti směřující k předcházení požárům, zejména na preventivně
výchovné činnosti mezi občany a mládeží,

 

e) podílejí se na
ediční a publikační činnosti a na dokumentaci historie požární
ochrany a hasičstva.

 

Je jasné, že když
obecní úřad odříznul SDH od jakýchkoliv možností plnit výše uvedené
body, tak to rozhodně neprospívá vývoji a dění v obci. Možná, že si
teď starosta tímto vyřeší svoje osobní problémy, ale rozhodně tím
uškodí celé obci a jejímu rozvoji a vztahům mezi občany, nemluvě o
požární ochraně, kterou má pro obec zajistit.

 

Jedinými body,
které SDH může nyní v obci realizovat, jsou body d) a e), protože v
ostatních bodech již není spolupráce s obcí možná.

 

Ve výčtu
paragrafů a zákonů by se dalo ještě dlouze pokračovat, ale chtěl
jsem uvést ty nejdůležitější a na první pohled zřejmé.

 

Sbor proto na
vlastní náklady zajistil školení Preventisty PO pro svého člena,
který se nyní bude věnovat i za těchto ztížených podmínek
preventivně výchovné činnosti mezi občany a mládeží v obci a dostat
do podvědomí správné návyky požární ochrany. Pro tento účel byla
zřízena sekce webových stránek Prevence, kde mohou občané nalézt
informace, články a odkazy týkající se problematiky PO.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Secured By miniOrange