SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA - Jihomoravský kraj - Okres Blansko
 
Deštivý letní tábor úspěšně za námi

Deštivý letní tábor úspěšně za námi

Letní tábor dětí
z ČR a SR 2011 v RS Zálesí u Budišova nad Budišovkou
16.-23.7.2011

 

Závěrečná
zpráva:

 

Táboru se
účastnilo celkem 43 dětí + 8 vedoucích a 1 zdravotnice z Česka a 20
dětí + 3 vedoucí ze Slovenska. Jeden účastník z ČR musel tábor
bohužel v neděli na doporučení lékaře opustit a jeden z účastníků
dorazil do táboru se zpožděním, takže v táboře bylo trvale 42 dětí
z ČR. Bylo ošetřeno několik dětí, ať už s bodnutím hmyzu nebo
drobnými pohmožděninami, které však nevyžadovaly lékařské ošetření.
Veškeré dokumenty pak byly po návratu předány rodičům.

 

V sobotu 16. 7.
jsme se v 10:30 za krásného počasí sešli na letišti, kde proběhlo
předání potřebné dokumentace, léků a dalších nutných věcí, které
děti potřebovaly na tábor. Poté co byly vyřízeny formální věci,
naložily se zavazadla dětí do autobusu a proběhlo poslední loučení
s rodiči. V 11hod vyrazil autobus s dětmi a dvě doprovodná vozidla
včetně Mercedesu SDH směr Budišov nad Budišovkou. Cesta trvala
pouze 2,5hod, jelikož jsme část cesty jeli po dálnici. Na základnu
jsme dorazili před 14hod, kde nás už očekávali. Vyřídili jsme
potřebné organizační věci s majitelem základny a děti si mezi tím
vynesly věci z autobusu. Když náš autobus odjel, odebrali jsme se k
chatkám do části základny nazývané „Aljaška“. Pár minut po nás
dorazily i děti ze Slovenska. Děti dostaly čas na vybalení a
proběhla příprava večerního programu a nástupu. Než se vše
připravilo, tak děti hrály libovolné hry. V 17:30 nás čekala první
večeře v táboře. Po večeři v 18:30 byl známou znělkou vyhlášen
večerní nástup. Děti se seřadily do tvaru písmene U a mohli jsme
začít. Děti byly seznámeny s oddílovými vedoucími a dalším
personálem, byl jim přednesen táborový řád a denní režim. Proběhlo
také rozdělení dětí do oddílů. Po skončení nástupu si oddíloví
vedoucí přebrali své oddíly a plnili s nimi večerní program, což
byly seznamovací hry, aby se děti v oddílu mezi sebou lépe poznaly.
Také si děti vymyslely názvy svých oddílů. Měli jsme zde Skittles,
Příšerky, Hodinky, Myšáky, a ze Slovenska Korále a Tygry. Před
22hod byly děti nasměrovány do sprch a umýváren, kde provedly
večerní hygienu a po 22hod už byla na programu večerka. Do půlnoci
ještě hlídaly tábor noční hlídky, které byly určeny na večerním
nástupu. Vždy byly vybrány ze služebního oddílu pro daný den.

 

V neděli vstávaly
děti v 7:15 opět za doprovodu znělky. Následovala cca v 7:30
rozcvička, po které se děti odebraly provést ranní hygienu. Před
osmou hodinou jsme se seřadili po oddílech a vyrazili na snídani.
Po snídani měli děti čas na úklid chatek před bodování pořádku. V
9hod proběhl ranní nástup, kde se děti dozvěděly následující
aktivity, se kterými se hned po nástupu začalo. Nedělní dopoledne
trávily děti batikováním triček v barvách oddílu a táborové vlajky.
Barvy našich oddílů byla modrá, zelená, červená a fialová. Slováci
si trička obarvili žlutou a oranžovou. Následoval oběd, po obědě
dvouhodinový klid a odpolední nástup, kde se děti dozvěděly, jak
mohou cestovat časem a co k tomu potřebují. Jelikož téma
celotáborové hry byla právě „Cesta časem“. Musely vyrobit nějaký
dárek pro čarodějku, kterou potom i s dary navštívily. Ta jim za
jejich krásné dary oživila kouzelnou mapu. Tu pak vždy, když
potřebovaly přejít do jiné doby, aktivovaly oddílovým pokřikem na
večerním nástupu. Po návratu od čarodějky, která sídlila v okolních
lesích, čekala večeře a po ní večerní nástup, kde děti poprvé
začaly cestovat časem. Jejich první etapou, do které se pomocí
pokřiků a kouzelné mapy dostaly, byl pravěk. Až do úplného setmění
následovala hra, která se plnila po oddílech. Někdy si zasoutěžili
všichni a někdy jen vybraný z oddílu. Za úspěšně splněnou
disciplínu získaly indicii. Když měly děti dostatečný počet
indicií, byla svolána rada vedoucích, před kterou měli zástupci
oddílu říci heslo, které bylo společné všem indiciím. Po vyslovení
hesla se dostali do dalšího kola soutěže, které probíhalo až
následující den, jelikož už na jeho dokončení nebylo světlo. Před
večerkou čekala děti opět hygiena a pak už jen postel v chatkách.
Tábor opět hlídaly noční hlídky.

 

Pondělní ráno nás
vzbudilo několik kapek, které náš program nijak nenarušily. Děti se
po rozcvičce, snídani a nástupu vydaly do okolních lesů pro
přírodní materiály, ze kterých měly vytvořit pravěké nástroje,
které by lidem v pravěku mohly ulehčit práci. Tímto se děti
zabavily na celé dopoledne. Po obědě a poledním klidu si chlapci na
nástupu vylosovali do dvojice některé z děvčat, se kterým pak celé
odpoledne plnili různé disciplíny. Vše probíhalo tak, že mohli
používat každý jen jednu ruku. Po splnění všech disciplín
následovala večeře a zanedlouho po ní pak večerní nástup, kde
jednotlivé oddíly představovaly své pravěké výrobky. Po předvedení
všech nástrojů se zástupci oddílů a vedoucí sešli, aby vše
zhodnotili a dali tak body oddílům do CTH. Byla také ustanovena
dětská rada, ve které měl každý z oddílů svého zástupce. Rada měla
možnost vznášet námitky, hodnotit různé aktivity a celkově byla
spojkou mezi vedoucími a ostatními dětmi. Právě pravěký nástroj
hodnotili jak vedoucí tak rada, jedinou podmínkou bylo, že zástupce
oddílu a jeho vedoucí nesmí hodnotit svůj oddíl. Oddílovými pokřiky
se pak všichni přenesli do doby starověkého Řecka. Večerní program
byl věnován velmi zajímavé hře „Řecký bůh smíchu“, úkolem dětí bylo
štafetově překreslovat postavičku boha od svého kamaráda. Jen první
z oddílu viděl předlohu boha, ostatní kreslili to, co nakreslil ten
před ním. Byla to opravdu velká legrace a výsledkem byla pestrá
galerie obrázků boha smíchu. Následovala hygiena a večerka. Opět
byl tábor střežen nočními hlídkami.

 

Úterní ráno jsme
po běžných činnostech zahájili zábavnými soutěžemi na hřišti,
kterými jsme si krátili čas před příjezdem jednotky profesionálních
hasičů z Opavy. Před příjezdem hasičů nás navštívila kontrola ze
SH-ČMS, která ověřovala správné počty osob a dokumentaci, kterou
jsme vykazovali při čerpání dotací. Vše proběhlo v pořádku. Hasiči
dorazili před jedenáctou hodinou a začali nám předvádět techniku,
kterou měli ve voze CAS 25 Mercedes Atego. Některé děti si mohly
vyzkoušet výstroj profesionálních hasičů. Také byla dětem
vysvětlena funkce IZS a popsány činnosti, které hasiči plní při
nejrůznějších zásazích. Po přehlídce výzbroje a výstroje mohly děti
nahlédnout do kabiny vozu. Na závěr si všechny děti vyzkoušely
vysokotlaký proud, kterým sestřikovaly kuželky na vzdálenost cca
15m. Děti celá ukázka velmi zajímala a vstupovaly do diskuze
zajímavými dotazy a také odpověďmi. Po odjezdu hasičů se děti
vydaly na oběd, po kterém následoval odpolední odpočinek. Po
poledním klidu začaly velké olympijské hry jednotlivců, jejichž
výsledky byly vyhodnoceny jednotlivě i v součtu s celým oddílem.
Výsledek byl opět započten do CTH. Disciplínami na olympiádě byla
střelba, skok do dálky, hod míčem ze sedu, výdrž v držení PET
lahví, lanová dráha a další. Vše probíhalo až do večeře, po níž
proběhla zřejmě nejzábavnější soutěž CTH, což byla soutěž „Oddíl
baví oddíl“. Zde si každý oddíl připravil během poledního klidu
několikaminutový program, při kterém se snažil co nejvíce pobavit
své kamarády z ostatních oddílů různými scénkami, vtipy apod. Po
skončení proběhlo hodnocení zástupci oddílů a vedoucími. Pak už
nastal čas na hygienu a večerku.

 

Středeční ráno si
pro nás připravilo zataženou oblohu a nižší teploty. S nadějí že
nám vyjde počasí, jsme vyrazili na celodenní výlet, který nás
provedl po Břidlicové naučné stezce. Cestou jsme mohli vidět
opuštěné štoly a těžební budovy a břidlicové zvětralé skály.
Krásnou krajinu okolo Budišova ale asi v půlce cesty zastínil déšť,
který ustal až navečer. Do tábora jsme tak došli promáčení a
unavení. Po krátkém odpočinku si děti hrály různé hry, čímž
vyplnily čas do večeře. Na večer nás navštívili zástupci sboru,
kteří ověřili zázemí, fungování táboru a činnosti dětí a přivezli
jim i nějaké sladké dárečky. Po večeři proběhl nástup, kde jsme se
přesunuli do doby Indiánů. Následně dostaly děti trochu času na
přípravu a ustrojení a čekala je jejich první táborová diskotéka.
Všichni si společně zatancovali a nezaostávali ani v pomalých
rytmech. Takto se děti protancovaly až do večerky.

 

Od čtvrtečního
časného rána vytrvale pršelo, což velmi narušilo náš denní program,
a tak jsme museli přistoupit k náhradním variantám. Jelikož jsme
měli dostatečný prostor i v táborových budovách, přesunuli jsme náš
program právě tam. Dopoledne byly pro děti otevřeny tvořivé dílny,
pingový sál a posilovna. Děti se tak rozmístily dle svých zájmů a
strávily dopoledne dle vlastního výběru. Odpoledne jsme jako
správní indiáni po oddílech tvořili ze starých prostěradel kmenové
kroje. Musely si také vymyslet jednotlivým členům kmene jména a
funkce, které zastávaly. Nesměl chybět ani kmenový pokřik. Po
večeři vše předvedly, za což byly opět ohodnoceny do CTH. Do
večerky děti soutěžily v Kufru a různých kvízech.

 

Čtvrteční špatné
počasí vydrželo i během pátečního dopoledne. Tou dobou jsme se už
nacházeli v dobách Pirátů a tak jsme pro děti zvolili několik
soutěží, ze kterých si mohly libovolně vybrat a utkat se se svými
kamarády. Jednalo se o výtvarné soutěže na téma pirátů, turnaj ve
florbalu a další. Dopolední soutěže byly vyhodnoceny samostatně
mimo CTH. Po skončení turnaje ve florbalu byla opět možnost
návštěvy posilovny nebo hraní ping-pongu. Tímto děti strávily
dopoledne až do obědu. Po obědě a poledním klidu čekala děti
pokladovka, různé soutěže, za něž získaly nápovědu, kde by se měl
nacházet poklad. Asi po hodině a půl vyrazily všechny děti neomylně
směr basketbalové hřiště, v jehož blízkosti našly a rozdělily si
poklad. Blížil se poslední večer letošního táboru a děti tedy
napjatě očekávaly poslední diskotéku. Jejich očekávání bylo správné
a tak po večeři, posledním nástupu a vyhodnocení CTH a dalších
soutěží, včetně hodnocení úklidu chatek mohla začít táborová
závěrečná diskotéka. Ta trvala až do večerky a děti se během ní
pořádně vyřádily.

 

V sobotu ráno nás
čekala poslední snídaně a následné balení, úklid chatek a odjezd
domů. Slováci odjížděli o něco dříve, a tak se naše děti byly se
Slováky rozloučit a popřát jim šťastnou cestu. Po odjezdu Slováků
jsme se i my začali přesouvat k místu, kde nám naložili věci do
autobusu. Před odjezdem jsme ještě udělali poslední společné foto a
pak už nás čekala jen dlouhá cesta domů, kterou unavené děti
většinou prospaly. V Petrovicích na letišti je pak čekali rodiče,
kterým jsme odevzdali děti, dokumenty, zdravotní zprávy a zavazadla
a tím letošní tábor skončil.

 

Kvůli nevlídnému
počasí přišly děti o noční hru a turnaje v míčových hrách. Věříme,
že tohle všechno jim budeme moci vynahradit na dalším táboru v roce
2012, který už nyní pro děti připravujeme v ÚHŠ Jánské Koupele v
předpokládaném termínu 11.-18.8.2012.

 

Všem dětem
děkujeme za účast a za příjemně strávený čas a těšíme se na další
ročník.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Secured By miniOrange