SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA - Jihomoravský kraj - Okres Blansko
 
Zákony týkající se požární ochrany

Zákony týkající se požární ochrany

Článek informuje o
zákonech, které se přímo vztahují k problematice požární ochrany na
území ČR.

ZÁKON č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně

Tento zákon stanovuje
základní povinnosti státních orgánů, právnických i fyzických osob
vztahující se k prevenci, ohlašování i likvidaci požáru či jiného
požárního nebezpečí. Dále vymezuje status, povinnosti a postupy
všech jednotek požární ochrany na území ČR. Zákon o požární ochraně
také udává podmínky a výše sankcí při jeho porušení.

Předpis č. 237/2000
Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů

ZÁKON č. 172/2001 Sb., Nařízení vlády k provedení zákona
o požární ochraně

ZÁKON č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České
republiky a o změně některých zákonů

Zákon č.238/2000 Sb.
charakterizuje Hasičský záchranný sbor ČR z hlediska jeho
organizace, úkolů a postupů řízení. Jsou zde také uvedena práva a
povinnosti všech příslušníků HZS ČR.

Předpis č. 260/2008
Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném
sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

ZÁKON č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
a o změně některých zákonů

Tento zákon definuje složky
integrovaného záchranného systému a jejich působnost. Dále
stanovuje také práva a povinnosti všech osob vztahující se k
přípravě na mimořádné události včetně jejich účasti na záchranných
a likvidačních pracích.

ZÁKON č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon)

V Zákonu č. 240/2000 Sb. je
stanovena pravomoc, působnost a postup orgánů krizového řízení
včetně práv a povinností právnických a fyzických osob při přípravě
na krizové situace. Zákon udává také podmínky a výše sankcí při
jeho porušení.

ZÁKON č. 23/2008 Sb., Vyhláška o technických podmínkách
požární ochrany staveb

Tato vyhláška stanoví
technické podmínky požární ochrany pro navrhování, provádění a
užívání stavby.

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského
parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu
poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a
pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice
98/48/ES

ZÁKON č. 91/2010 Sb., Nařízení vlády o podmínkách požární
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů
paliv

ZÁKON č. 183/2006 Sb., Stavební zákon

ZÁKON č. 268/2009 Sb., Vyhláška o technických požadavcích
na stavby

ZÁKON č. 246/2001 Sb., Vyhláška o požární
prevenci

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Secured By miniOrange