SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA - Jihomoravský kraj - Okres Blansko
 
Pečujte správně o své tepelné spotřebiče a kouřovody

Pečujte správně o své tepelné spotřebiče a kouřovody


Vážení spoluobčané,

Bohužel ani v této době
se nám nevyhýbají různé nehody. Jední
m ze stále aktuálních
témat, jelikož je topná sezóna v plném proudu, jsou tepelné
spotřebiče a kouřovody. Od 1. ledna 2011 je tato oblast
legislativně řešena v nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o
podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a
spotřebičů paliv.

Rádi bychom vám v rámci prevence požární ochrany, kterou se Sbor
dobrovolných hasičů zabývá, zprostředkovali několik informací k
této problematice.

Během loňské topné
sezóny, tedy od října 2013 do března 2014 došlo k 233 požárům
způsobených komíny. 

V hasičských
statistikách jsou ale zaznamenávány i
požáry, které byly
způsobeny vznícením sazí v komíně, ale požár se nerozšířil mimo
komín.
Hasiči přijeli na místo, požár v komíně uhasili,
komín vyčistili a nic dalšího nebylo potřeba hasit.
Takových požárů je každoročně více než 600 (tyto
požáry jsou v tabulce označeny jako dále
nedošetřováné
).
 Jasně tedy
vyplývá, že nevyčištěný komín může za převážnou většinu
požárů komínových těles
a tuto skutečnost by lidé rozhodně
neměli podceňovat. Zvláště když uvážíme, že dvě třetiny úmrtí při
požárech jsou právě při požárech
v domácnostech.

Při provozu komínu a kouřovodu si musíme počínat tak, aby
nedocházelo ke vzniku požáru, což je základní podmínkou požární
bezpečnosti.  Za vyhovující se z pohledu zmíněného nařízení
považuje pravidelné provádění kontrol, čištění a revizí spalinových
cest a spotřebičů paliv ve stanovených lhůtách a samozřejmostí je,
že během kontrol nebyly nalezeny závady.

Kontrolu smí provádět pouze odborně způsobilá osoba, kterou je v
tomto oboru kominík. Kontrola obnáší zjištění umístění hořlavých
stavebních kontrukcí, provedení, provozuschopnosti a technického
stavu komínu, posouzení volného přístupu k jednotlivým částem
komínu, kontrola připojení tepelného spotřebiče a provedení
prostupů stavebními konstrukcemi.

Čištění spalinové cesty provádí kominík nebo pokud se jedná o
spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW je možné
provádět čištění spalinové cesty svépomocí. Čisticí práce se
zaměřují na odstraňování pevných usazenin na lapači jisker a na
vybírání sazí nahromaděných v neúčinné výšce komínu. Při celoročním
provozu takovéhoto spotřebiče je nutné provést jeho čištění 3x do
roka. Je-li využíván pouze sezónně postačí čištění 2x ročně.
Kontrola pak musí být provedena jednou ročně u obou způsobů
užívání, stejně jako vybírání sazí v neúčinné části komínu. Ve
stavbách pro rodinou rekreaci se kontrola a čištění smí provádět
pouze jednou ročně. U spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém
výkonu do 50kW je možné provádět svépomocí dle návodu výrobce,
nejméně však jednou za rok. Kontrolu pak provádí kominík.

Pokud spotřebič od poslední kontroly nepoužíváte, ale překročili
jste lhůty stanovení pro kontrolua čištění je nutné před užíváním
provést kontrolu a čištění. Nepoužívá-li se komín vůbec, není nutné
provádět čištění ani kontroly, ale pouze se zajistí proti vnikání
děšťové vody.

Revize komůnu musí být provedena před prvním uvedení do provozu
nebo po stavební úpravě. Taktéž se postupuje po změně druhu paliva,
případně před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv. Revize
je nutné provést po komínovém požáru tzv. vyhoření sazí a při
podezření na vznik trhlin v komínovém tělese.

Vypalování komínu smí provádět pouze kominík a to za pomoci
další k tomu způsobilé osoby.  Vypalování komínu musí majitel
stavby oznámit hasičskému záchrannému sboru nejméně 5 pracovních
dnů předem.

Nyní přinášíme několik rad převzatých od Hasičského záchranného
sboru ČR:

Co mohu zkontrolovat
sám?
 • Je kouřovod řádně
  upevněn?
 • Není spotřebič
  nebo kouřovod propálený?
 • Fungují uzávěry
  komínových dvířek?
 • Jsou funkční
  přívodní šňůry a zásuvky u kotle?
 • Je dimenzování
  pojistek v případě elektrických spotřebičů
  dostatečné?
 • Je komín celistvý,
  neprodyšný, bez spár a omítnutý?
 • Je zařízení
  domácnosti v dostatečném odstupu od tepelného zdroje, příp. je
  použita tepelná a nehořlavá izolace?
 Co dělat, když začne v komíně
hořet?
Urychleně
odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti
komínového tělesa
. Zavolejte na linku 150 nebo 112.
Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by
dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů je
možné krotit plameny vhazováním písku vymetacími
dvířky nebo ze střechy do komína.
 
Jak podchytit požár
včas?
Základem požární
bezpečnosti je dodržování bezpečnostních pravidel a
opatření
, které omezují riziko vzniku požáru
v domácnostech. Každý vlastník objektu by měl pečovat o
řádný technický stav stavby a jejich technických
zařízení. Ke včasnému zjištění vzniklého požáru je dobré si
domácnost vybavit autonomními hlásiči požáru a detektory
plynu
. K dnes již nezbytným pomůckám domácností patří
prostředky pro hašení, jako jsou přenosné hasicí
přístroje
a spreje. Přesné informace týkající se vybavení
stavby hasicími přístroji a zařízením autonomní detekce a
signalizace podává Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických
podmínkách požární ochrany staveb.

 

Seznam kominíků v ČR po jednotlivých krajích – ZDE!


Zdroj: Nařízení vlády č.
91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv; GŘ HZS ČR

Foto: HZS
ČR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Secured By miniOrange