SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA - Jihomoravský kraj - Okres Blansko
 
Zpráva o činnosti mladých hasičů za rok 2015

Zpráva o činnosti mladých hasičů za rok 2015

Vážení hasiči, mladí hasiči, milí
hosté

Mám milou povinnost vás v této zprávě
seznámit s činností mladých hasičů za uplynulý rok 2015.

Kolektiv mládeže SDH Petrovice se skládá
z kategorií přípravky, mladších a starších žáků a dorostu. Ke
konci roku bylo v kolektivu evidováno 51 mladých hasičů.
V kategorii dorostu tedy starších 15-ti let je to 9 členů,
v kategorii žáků celkově 29 členů a v kategorii přípravky
13 členů.

 

Autor videa: Aneta Tichá

Hned v úvodu bych ráda uvedla, že práce
s mladými hasiči je možná pouze tehdy, je-li tato činnost
podporována členy sboru, výborem, sponzory a zejména samotnými
rodiči mladých hasičů. Jelikož se nám více či méně této podpory
v roce 2015 dostalo, mohlo se, stejně jako v předešlých
letech, s kolektivem intenzivně pracovat. Svědčí o tom
množství soutěží a akcí pro mládež, jeho zapojení v činnosti sboru
a nakonec i dosažené výsledky v soutěžní sezóně. Během celého roku
jsme se snažili co nejvíce zkvalitnit a upevnit jeho činnost
nejméně v rozsahu předešlých let. Sebekriticky je nutné říci, že
jsou stále věci, které je třeba ještě zlepšovat. Právem však můžeme
být na naši mládež a jejich vedoucí pyšní, protože v uplynulém roce
společně odvedli kopu kvalitní práce. 

Upozorňujeme, že je třeba se mladým hasičům
věnovat i ve věku, kdy odrostou žákovským i dorosteneckým
kategoriím. Máme na mysli družstva mužů, žen i jednotlivce, kteří
se budou pravidelně připravovat na požárně technické disciplíny.
Jinak budeme jako doposud přicházet o řadu schopných mladých lidí,
kteří se buď zapojí do obdobné činnosti v jiném sboru či
spolku nebo jejich zájem o činnost v našem sboru bez dalších
aktivit své věkové skupiny opadne. Nadále je tedy třeba rozvíjet
aktivity vlastních členů – dětí i dospělých, abychom zaujali i
další osoby, které se mohou připojit do našich řad a následně se
aktivně podílet na činnostech sboru.

Těší nás, že se organizace činnosti mužského
družstva ujal v loňském roce Aleš Prudil a převzal tak
pomyslný štafetový kolík od vedoucích mládeže. Proběhla i řada
tréninků a brigády na přípravu materiálu. Bohužel však zůstalo
pouze u účasti družstva na soutěži I. kola požárního sportu v
Petrovicích.

Činnost v kolektivu není pro děti jen
krácení dlouhých chvílí, ale učí se samostatnosti, spolupráce v
týmu, udržet si určitou kázeň při plnění disciplín. Také si
zlepšují fyzickou kondici i koordinaci pohybů. A že se to daří, tak
o tom svědčí dosažené výsledky v závodech.

Velké množství absolvovaných závodů nám zde
neumožňuje rozebírat jednotlivé výsledky. Všechny jsou však
dostupné na pravidelně aktualizovaném webu sboru. Dorostenečtí
jednotlivci se v uplynulém roce účastnili celkově 19-ti
soutěží po celé ČR včetně postupových kol. Družstva žáků
absolvovala 25 soutěží převážně zařazených do Okresní ligy mládeže.
Proto zde uvedu pouze významné úspěchy našich družstev či
jednotlivců.

V okresním kole hry Plamen sezóny
2014/2015 se starší žáci po chybě na požárním útoku a štafetě
dvojic umístili na krásném 4. místě a mladší na 11. místě. V říjnu
jsme se zúčastnili okrskového branného závodu ve Sloupě, kde starší
žáci obsadili 1. místo a hlídky mladších žáků 1., 2. a 3. místo.
Během roku se starší žáci zapojili do 20 a mladší do 16 soutěží
zařazených do Okresní ligy mládeže. Po vyhodnocení celého ročníku
v Drnovicích se starší žáci umístili na těžce ubráněném a
velmi pěkném 3. místě z 30 družstev se ziskem 190 bodů a
mladší žáci na 6. místě ze 34 družstev se ziskem 170 bodů.
Během ročníku stáli starší žáci 9x na stupních vítězů z toho si 2x
odváželi zlaté medaile. Mladší žáci byli 4x na bedně a jednou
vybojovali zlatou příčku. Při požárním útoku na závodech v Šošůvce
starší žáci zaběhli dlouho očekávaný „patnáctkový“ čas s platným
časem 15,40s a na druhém terči dokonce 14,62s. Do další sezóny
2015/2016 vstoupili naši starší žáci se 4. místem v závodu
požárnické všestrannosti a 3. místem ze štafety dvojic. Mladším
žákům „A“ se vedlo ještě lépe. Z Lysic si odváželi 4. místo ze ZPV
a štafetu dvojic dokonce vyhráli. Na jarní část soutěže tak mají
obě naše družstva dobře našlápnuto.

Dorost a jednotlivci se v roce 2015
účastnili řady závodů v běhu na 100m s překážkami. Byla
to Okresní liga dorostu, Moravská stovka, Český pohár a postupové
soutěže. Probereme tedy jednotlivé závodníky a jejich úspěchy.

Barbora Vintrová si v Okresní lize dorostu
doběhla celkově pro čtvrté místo jako mladší dorostenka. V
závodě požárnické všestrannosti v Sebranicích a následně pak
při okresním kole v Lysicích s přehledem zvítězila!

Natálie Dvořáková vyběhala v Okresní lize
dorostu zasloužené druhé místo a od prvního místa ji dělil pouze
jediný bod. Zajímavostí je, že na každém závodě byla na bedně!
Probojovala se také do krajského kola, kde obstála se čtvrtým
místem. V Moravské stovce si doběhla pro páté místo.

Aneta Tichá si zasloužila první místo
v Okresní lize dorostu. Aneta také v loňském roce dostala svůj
čas na stovce pod 20s, což značí její neustálé zlepšování. V Českém
poháru se umístila na 14. místě. Po úspěších v minulých letech
se i v roce 2015 podařilo pěti dorostenkám postoupit
z okresního kola do kola krajského a právě Aneta byla jednou z
nich. Navíc střední kategorii, kde Aneta běžela, obsadily jen naše
závodnice. Přes vyrovnané souboje v krajském kole se dokázala
dostat pouze ona, a tak se okresním a krajským kolem dostala jako
vítězka až na MČR dorostu v Praze. Zde se Anetě podařilo
vybojovat pěkné 8. místo.

Adriana Dvořáková si po vynechaných závodech
připisuje páté místo v Okresní lize dorostu. Vydařil se jí
závod požárnické všestrannosti v Sebranicích, kde zvítězila. Z
okresního kola, které vyhrála, postoupila na kolo krajské, kde se
umístila na třetím místě.

Michaela Ševčíková, která v kategorii dorostu
začala běhat až před okresním kolem však hned postoupila na kolo
krajské. V Okresní lize dorostu dosáhla se třemi závody na sedmé
místo a je nutné říci, že v těchto závodech byla dvakrát
stříbrná.

Daniela Ševčíková se dvěma zlaty a dvěma
stříbry vyhrála Okresní ligu dorostu. Z okresního kola postoupila
do kraje, kde se umístila na pěkném 2. místě. Přesto však apelujeme
na její větší zapojení v ostatních republikových soutěžích.

Jiří Stehlík je v žácích i dorostu nováčkem.
Absolvoval jeden závod v Okresní lize dorostu, kde se umístil na
čtvrtém místě. V podzimním okresním kole však ve své kategorii
zvítězil a tak věříme, že v příští sezóně všem ukáže, co umí.

Jiří Plíhal ve velmi vyrovnané kategorii
středního dorostu Okresní ligy uhájil první místo. V Českém poháru
dokázal vyběhat 27. místo z 93 závodníků. Je třeba zmínit
Jirkovo výrazné zlepšení soustavným tréninkem, kde nyní na stovkách
běhá velmi pěkné osmnáctkové časy a i on může být v další sezóně
těžkým soupeřem ostatním závodníkům.

Petr Kováč se kvůli přípravě v reprezentačním
družstvu a kvalifikačním závodům na MČR v požárním sportu zúčastnil
jen jediného závodu Okresní ligy dorostu. Ten i přesto vyhrál. Petr
se může pyšnit titulem mistr ČR v kategorii dorostu, kterého dosáhl
s týmem dorostenců z Bludova. Na MČR v požárním sportu v
Trutnově Petr vypomohl družstvu Mistřína k celkovému 4. místu a
také byl nápomocen při zisku třetího místa ve štafetě 4x100m, kde
perfektně zaběhl domeček. V Českém poháru se s několika chybnými
pokusy umístil na 9. místě v kategorii mužů. Navíc se Petr
z dorosteneckého českého reprezentačního výběru SHČMS dostal i
do juniorské reprezentace.

Leona Vašíčková se pomocí výsledků na závodech
v Jablonci, Praze a Ostravě kvalifikovala stejně jako Petr na
MČR v požárním sportu v Trutnově, kde si zaběhla pro 24.
místo ze 143 závodnic. Lea také reprezentovala svoji fakultu na
mezinárodní soutěži Odyssea cup v Bulharské Varně, kde se celkově
umístila na 1. místě. Zde vyhrála základní rozběhy stovek a také
disciplínu dvojboj, která je složena ze stovek a výstupu do 1 patra
cvičné věže. V Českém poháru se umístila na 11.místě
v kategorii žen. Napomohlo jí k tomu např. 5. místo
z Pískové Lhoty i osobní rekord z Bludova s časem
17:88. V Moravské stovce skončila celkově třetí díky dvěma
třetím místům a jedné zlaté příčce. Díky svým zlepšujícím se
výkonům na významných závodech byla Leona Vašíčková vybrána 
do české reprezentace juniorek a žen SHČMS.

Žáci a dorost se kromě pravidelných schůzek a
soutěží během roku zapojili do přípravy i samotného průběhu mnoha
dalších akcí pořádaných sborem. Byly to například Masopustní
průvod, Babský bál, pomoc při soukromé akci našeho sponzora, místní
soutěž zařazená do OLM, Halloweenský pochod, ale také péče o
materiál, techniku, udržování čistoty v garáži SDH a
tréninkového prostoru na letišti. V zimním období se převážně
starší žáci a dorost věnují přípravě na sezónu formou atletických
cvičení v sále KD, mladší žáci pak tráví čas v klubovně hraním
her.

Od května loňského roku jsme se museli
přesunout s tréninkem požárního útoku na letiště, jelikož dle
tvrzení starosty obce si lidé stěžovali, že blokujeme místní
komunikaci u požární nádrže, kde se požární útok trénoval mnoho
let. Nyní tedy trénujeme na letišti a vodu zajišťujeme
s povolení VAS z hydrantové sítě. Jelikož na letišti
trénuje více družstev z okresu, tak občas nastávaly kolize,
které se však nakonec podařilo vyřešit.

Již třetím rokem pokračuje činnost přípravky
mladých hasičů a ohlasy rodičů o tento zájmový kroužek mají
vzrůstající tendenci. Přípravka se schází pravidelně každý čtvrtek
v 17hod. Schůzek se zúčastňuje 12-15 dětí. Kromě přípravy na
disciplíny hry Plamen a hraní kolektivních her se přípravka
věnovala tvorbě prací do literárně-výtvarné soutěže Požární ochrana
očima dětí. Jedna hlídka se zúčastnila okrskového závodu požárnické
všestrannosti a štafety dvojic ve Sloupu, kde se v kategorii
mladších žáků umístila na předposledním 6. místě. Děti
z přípravky také vystoupily s živým betlémem a koledami
při Zahájení adventu. V současné době však hledáme plnoletého
vedoucího kategorie přípravky, který by se společně
s instruktorkami Michaelou Ševčíkovou a Barborou Pagáčovou,
ujal organizace činnosti této skupiny mladých hasičů.

Sbor již podruhé uspořádal akci nazvanou
Dětský den s hasiči, kde děti plnily spoustu disciplín s
použití technických prostředků a překážek nebo např. chůzi na
chůdách, hod míčkem a další. Za splnění všech úkolů dostaly sladkou
odměnu a s rodiči si opekly párek na připraveném ohni.

Kvůli časovému vytížení vedoucích mládeže a
zejména hlavního vedoucího táboru se v roce 2015 uspořádalo
pouze Letní soustředění mladých hasičů s menší časovou náročností
pro přípravu. Soustředění proběhlo na táborové základně
v Karolíně a zúčastnilo se ho 19 mladých hasičů. Celé
soustředění provázelo velmi teplé počasí a mladí hasiči, kromě
intenzivní přípravy, trávili čas v nedalekém přírodním
koupališti a lese. Toto soustředění proběhlo za finanční podpory
Jihomoravského kraje a se sponzorskou pomocí Evy Kinclové.

V uplynulém roce jsme úspěšně uspořádali
soutěž mladých hasičů O pohár SDH Petrovice, která byla zařazena do
seriálu soutěží Okresní ligy mládeže. Byla pro nás překvapením, ale
zároveň potěšením rekordní účast 32 soutěžních družstev v historii
Okresní ligy vůbec. Soutěže se zúčastnilo také družstvo žáků
spřátelených Petrovic na Slovensku. Díky kvalitní práci všech členů
štábu, rozhodčích, technické čety a dalších pomocníků byla celá
akce hodnocena velmi kladně. Děkujeme za pomoc SDH Němčice za
zapůjčení terčů a sponzorům, kterými byly Jatka Hebelka, Pivnice U
Sama a Dobrá Miska.

Významnou a dlouho připravovanou akcí podzimu
byl Halloweenský pochod s lampiony. Tomuto ročníku přálo
počasí a tak i účast občanů byla nad očekávání. Opět jsme
připravili Halloweenskou dílnu, diskotéku a jarmark s podzimními
dobrotami, které připravovali členové sboru i mladí hasiči.

Děti z kolektivu mládeže a přípravky společně
vystoupily při Zahájení adventu formou živého betlému, zazpívaly
sérii koled a zarecitovaly několik básní s vánoční tématikou. Děti
na toto vystoupení připravily Míša Ševčíková, Barbora Pagáčová,
Jana Kovářová a Erika Papoušková, která je navíc doprovázela hrou
na kytaru. Nechybělo také zpestření ve formě vystoupení Chrámového
souboru.

Do řad vedoucích mládeže nově přibyla Aneta
Tichá, a dále Barbora Pagáčová a Michaela Ševčíková, které se budou
věnovat především vedení přípravky. Další část vedoucích
v pravidelných dvouletých termínech obnovila svoji
kvalifikaci.

O financích určených na činnost mladých hasičů
už informoval ve své zprávě starosta sboru. Je třeba znovu dodat,
že zájmová činnost mladých hasičů tedy požární sport je jedním
z nejdražších sportů vůbec, a proto je velmi důležité, že sbor
dokáže zajistit finanční prostředky ať už z vlastních,
sponzorských či dotačních zdrojů. V SDH mají mladí hasiči potřebný
materiál a vybavení zajištěno a je to tedy ta správná investice do
organizovaného využití volného času vašich dětí.

Finanční prostředky určené kolektivu mládeže
náš sbor v uplynulém roce využil na obměnu opotřebeného materiálu
k soutěžím. Dále také pro nákup materiálu pro činnost
přípravky. Došlo k opravě nádrže pro požární útok a se
sponzorskou pomocí Martina Musila k výrobě nové základny.
V závěru roku sbor pořídil několik cvičebních pomůcek pro
zimní přípravu žáků a dorostu. Nemalá část prostředků byla
vynaložena na dofinancování cestovného a startovného na soutěžích,
na které nám v loňském roce účelově po žádosti SDH přispěl
obecní úřad. Významnými položkami jsou také spotřební materiál,
pohonné hmoty do soutěžní požární stříkačky, sekaček pro sečení
travnaté plochy na letišti a čerpadla pro doplňování vody. Díky
sponzorské pomoci Dobré Misky bylo zakoupeno 20 dresů pro mladší
žáky. Dorost byl před krajským kolem dovybaven koženými pásky.
Z dotačních prostředků bylo financováno třídenní letní
soustředění mladých hasičů.

Již osmý letní dětský tábor uspořádá náš sbor
v termínu 9. – 16. července 2016. Opět využijeme zázemí
táborové základny v Karolíně, která je plně vybavena a
dostačující pro naše potřeby. Máme již zajištěny táborové
pracovníky, sestaven rozpočet táboru a stanovenu cenu za pobyt pro
účastníky. Vše potřebné uvádíme na webu sboru. Hlavním vedoucím je
opět Jan Filouš. Téma celotáborové hry je jednoduše – Hasiči. Tímto
směrem tedy zaměřujeme celý táborový program. Jelikož se nám v roce
2015 nepodařilo zorganizovat zkoušky odborností MH, budou moci
zájemci tyto zkoušky splnit během letního táboru, kde získají také
potřebné znalosti nejen formou her.

Poslední vánoční schůzka kolektivu roku 2015
proběhla v salónku penzionu U Hraběnky, který sponzorsky
přispěl na občerstvení dětí. Aneta Tichá připravila pro děti
z kolektivu video sestřih soutěžní sezóny 2015. Obdobná
schůzka přípravky proběhla v klubovně formou sledování
animovaného filmu. Všem mladým hasičům sbor věnoval malý vánoční
dáreček.

Plán práce na rok 2016 zahrnuje: zapojit
družstva mládeže do soutěží seriálu OLM, dorost a jednotlivce do
závodů v běhu na 100m s překážkami převážně OLD, MS ČP a
postupových kol, vyvíjet s kolektivem v rámci celoroční
činnosti rozmanité aktivity jako např. poznávací a zábavné výlety,
tvořivé dílny apod., zapojit děti z kolektivu do literárně
výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí, upravit a dovybavit
dorost sadami pro běh na 100m, dokončit elektroniku terčů a
časomíru pro disciplíny požárního sportu, provést údržbu a případné
úpravy požární stříkačky, nadále se komplexně věnovat věkové
kategorii dorostu a podporovat ho v jejich činnosti a připravovat
pro něj odpovídající aktivity, organizovat brigády nejen za účasti
mládeže a dorostu – úprava materiálu, tréninkového prostoru a v
případě zájmu i pomoc obci, věnovat se odborné přípravě dětí i
vedoucích, zajistit dostatečný počet členů ve věkové skupině
starších žáků, uspořádat soutěž zařazenou do Okresní ligy mládeže,
připravit další letní dětský tábor, dle časových možností uspořádat
víkendové soustředění a udržení pravidelné schůzové činnosti
vedoucích.

S koncem sezóny 2015 přešla řada starších
žáků do kategorie dorostu a kategorie starších žáků zatím nemohli
doplnit mladší nástupci. Do nadcházející sezóny bychom potřebovali
několik šikovných mladých hasičů ve věkové skupině 11-15let. Proto
pokud víte o svých kamarádech, kteří by chtěli alespoň činnost
v kolektivu vyzkoušet, pozvěte je na některou
z nadcházejících schůzek.

Na závěr bych chtěla poděkovat již zmíněným
sponzorům, kteří v uplynulém roce podporovali činnost sboru a tím
výrazně pomohli i činnosti kolektivu mladých hasičů a dorostu. Díky
patří též výboru, členům sboru a všem ostatním, kteří měli na
úspěších kolektivu svůj přímý a nemalý podíl.

Ještě bych vás ráda upozornila na webové
stránky hasičů, kde se dočtete o pořádaných akcí, o historii i
aktuálním dění ve sboru. Naleznete zde také video a fotogalerie,
soutěžní výsledky a další zajímavé informace o požární ochraně.

Děkuji všem za pozornost.

 

Autor: Bc. Jan
Filouš – vedoucí kolektivu mládeže, člen OORM

Přednesla:
Leona Vašíčková – vedoucí družstva

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Secured By miniOrange