SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA - Jihomoravský kraj - Okres Blansko
 
Letní dětský tábor 2016 – Závěrečná zpráva

Letní dětský tábor 2016 – Závěrečná zpráva

p1490417Sbor dobrovolných hasičů Petrovice, jako pořadatel letního dětského táboru, si již v minulém roce vybral jako táborovou základnu tu v Karolíně, kterou dříve využil k soustředění mladých hasičů.
Pro uskutečnění táboru si sbor rezervoval termín 9. až 16. července, ve kterém také tábor proběhl. Kvalitní zázemí umožnilo realizovat program v plném rozsahu i za nepříznivého počasí, které nás trápilo ve druhé polovině pobytu.
Táboru se zúčastnilo 43 dětí z nichž 7 za námi přijelo až z Petrovic na Slovensku, se kterými od roku 2008 udržujeme příhraniční spolupráci.Hlavní vedoucí táboru byl v letošním roce Jan Filouš, zdravotnicí Iveta Dvořáčková, o kuchyň se staral Dominik Šebela, program zajišťovala Anna Juračková a o dětičky se starali vedoucí a instruktoři Antonín Juračka, Daniela Ševčíková, Martina Gališová, Michaela Ševčíková a Barbora Pagáčová.

Pro celotáborovou hru jsme zvolili téma, které nám bylo opravdu blízké, což byli právě Hasiči. Děti si mohly během pobytu vyzkoušet práci s
technickými prostředky PO, hasebními prostředky i překážkami a materiálem pro požární sport. Samozřejmě byl program doplněn i řadou běžných kolektivních her. Část programu probíhala i formou výuky požární ochrany, první pomoci, topografie, orientace v terénu apod. Získané vědomosti pak děti využívaly při některých hrách a jejich úspěchy se promítaly do hodnocení celotáborové hry.

První den (sobota), kdy děti dorazily do táborové základny, probíhalo ubytování, seznámení se základnou a nástup, kde byly děti rozděleny do oddílů, přednesen táborový řád a vyřešeny všechny formální povinnosti okolo průběhu táboru. Následoval čas, který vedoucí s dětmi využili ke vzájemnému seznámení formou her. Poté byla připravena hra, při které se soutěžilo o barvu svého oddílu, tedy barvu batikovaných triček a vlajky oddílu – zelená, červená a modrá. Po večeři jsme se všichni přemístili k táborovému ohni, kde se děti po složení hasičského slibu staly táborovými hasiči. Získaly tak táborový odznak a svoji kartu s hodnostmi, kterých mohl za své výkony a chování postupně dosáhnout. Jelikož bylo krásné
počasí a děti měly ještě hodně sil, tak jsme chvilku v programu vyplnili běhací štafetovou hrou. Po chvilce jsme se vrátili opět k táborovému ohni a zbylý čas do večerky vyplnili zpěvem a hrou na kytary.

Druhý den (neděle) se děti hned po snídani pustily do výroby oddílových triček a vlajek. Jelikož byly děti šikovné, tak hned po svačině vyrazily k nedalekému rybníku plnit další z úkolů táborových hasičů. Vyzkoušely si, jak dříve lidé hasili své domy bez dnešní moderní techniky. Touto hrou se děti zabavily až do obědu a následoval polední klid. Díky krásnému počasí jsme mohli odpolední čas využít ke koupání v rybníku, což se dětem velmi líbilo. Mezi tím zbylí vedoucí přichystali další hru, při které si táboroví hasiči osvojili znalosti topografický značek, které se učili během
poledního klidu. Po večeři a hlavním večerním nástupu připravili vedoucí pro děti náročnou disciplínu. Všechny děti jednotlivě musely splnit úkoly, které je čekaly na dráze vytvořené před hlavní budovou. Jednalo se o upravenou disciplínu TFA (Toughest Firefighter Alive – Nejtvrdší hasič přežije). Tento program trval až do večerky a vyhodnocení na děti čekalo až následující den.

Třetí den (pondělí) bylo stále krásné a teplé počasí, a tak jsme hned ráno vyrazili z táboru k rybníku. Tentokrát měli táboroví hasiči za úkol provést bojové rozvinutí podle předem daného schématu s přesně určeným materiálem. Každý oddíl měl určitou odchylku, ale náročnost byla schodná. Děti se s úkolem výborně popraly a zejména se ukázala dobrá volba oddílových velitelů, kteří celé provedení požárního útoku svého oddílu řídili. Po splnění úkolu si mohly všechny děti zastříkat z proudnic na vodní hladinu. Jelikož bylo už dopoledne velmi teplo, vyrazili jsme po úklidu materiálu opět k vodě, ale nyní už skončili všichni v ní. Po obědě a poledním klidu přišla opravdu akční a dobrodružná hra tzv. Hra o vlajku. Přesunuli jsme
se do nedalekého lesa, kde si oddíly vytvořily své pevnosti, dětem se rozdaly životy a hra mohla začít. Zásadní bylo zvolení dobré strategie ve střežení či dobývání. Jednotlivé týmy měly za úkol získat co nejvíce životů od ostatních oddílů a také uhlídat svoji a ukrást vlajky ostatním týmům. Děti tato hra nesmírně bavila.

Čtvrtý den (úterý) byl připraven celodenní výlet, který bohužel překazil ranní déšť a my nemohli včas vyrazit na cestu do Blanska na hasičskou
stanici, kde jsme měli domluvenu exkurzi. Museli jsme tedy během chvilky připravit pro děti dopolední program. Naštěstí déšť po deváté hodině ustal a nemuseli jsme děti moc dlouho držet pod střechou. Další hrou byla scénka řešení mimořádné události, kterou si oddíloví velitelé vylosovali. Provedení scének předcházela úvodní scénka vedoucích jako moderátorů televizních novin, které scénky mimořádných událostí uváděli. Po scénkách následoval oběd a polední klid. Jelikož hra o vlajku sklidila velký úspěch, chtěli jsme ji po poledním klidu zopakovat, jenže poté co jsme se přesunuli na nedalekou louku, celou hru připravili a děti už téměř začínaly hrát, přišel silný déšť který zbylý program dne přesunul do zastřešených prostor. Díky tomu, že řada dětí chtěla předvést svoje herecké či pěvecké vlohy, tak jsme do úterního programu zařadili táborovou superstar.

Pátý den (středa) jsme pojali jako den odpočinku. Děti trávily dopoledne ve svých oddílech a postupně plnily činnosti na třech stanovištích. Tvořily
výrobky z fimo hmoty, učily se základy první pomoci a třetí částí byla orientace v terénu pomocí buzoly. Po poledním odpočinku se děti vydaly do lesa, kde pomocí kousku provázku měly svépomocí vyrobit žebřík a pak v jednotlivých příčkách donést celý žebřík do táborové základny. Každý oddíl si poradil po svém, ale všichni úkol splnili. Žebříky pak prošly zatěžkávací zkouškou a rozdaly se oddílům příslušné body. Zbylí vedoucí v čase, kdy byly oddíly v lese připravili v táborové základně další hledací hru. Po večeři se nám opět pokazilo počasí a tak oddíly předvedly své dovednosti i při vědomostních soutěžích. Pro děti byl totiž přichystán vědomostní kvíz. Potom se děti podívaly na pohádku Tři bratři, která byla součástí dalšího programu a pak už děti čekala jen večerka.

Šestý den (čtvrtek) byl celý promáčený. Dopolední program byl opět rozdělen na tři samostatná stanoviště. Na jednom se zkoušely získané vědomosti z první pomoci a vyučovala požární ochrana, zaměřená na vhodné použití PHP a případné další využité jednoduchých hasebních
prostředků při začínajícím požáru různých látek či materiálů. Druhým stanovištěm byla výtvarná činnost s korálky, kterou děti každoročně vyžadují a do třetice děti trénovaly vylosovanou scénku z pohádky Tři bratři, kterou viděly předešlý večer. Po odpočinku jsme se s dětmi sešli opět v klubovně, kde si děti ověřily znalosti z PO a následovalo provedení jednotlivých scének ze zmíněné pohádky. Děti se do jednotlivých dějů parádně vžily a v mnoha ohledech pohádku ještě překonaly. Každoročně je velký zájem o diskotéku, a tak jsme ji zařadili do programu, hlavně kvůli
nepříznivému počasí, již tento den. Všechny děti se do tanečních aktivit s nadšením zapojily společně s některými vedoucími. Děti postupně opouštěly parket směrem do sprch a spát.

Sedmý den (pátek) již nebyl deštivý, ale zato dosti chladný. Pro děti byla připravena olympiády z mnoha drobných soutěží převážně s hasičskou tématikou. Olympiáda měla celkem 14 stanovišť ve dvou kolech. Po obědě děti čekala disciplína, kde mohly soupeřům ztížit situaci v hodnocení
celotáborové hry. Každý oddíl mohl postavit takovou překážkovou dráhu, kterou sami zvládnou nejlépe, ale soupeřům přitíží. Na každé ze tří variant drah běhaly postupně všechny oddíly, jejichž členy do jednotlivých úseků rozestavili oddíloví velitelé. Jelikož nás po večeři měli opustit přátelé ze Slovenska, proběhl hlavní a závěrečný nástup s vyhlášením celotáborové hry ještě před večeří. Dětem byly předány odměny a diplomy, jak za výkony jednotlivců, tak i celých oddílů. Samozřejmě byly všem dětem uděleny patřičné hodnosti podle výkonů a chování během celého táboru. V celotáborové hře se nejlépe vedlo červeným, těsně za nimi se umístili zelení a třetí místo si odnášeli modří. Po večeři jsme se rozloučili se
slovenskými přáteli a jelikož si opět děti jako další program vybraly diskotéku se superstár dohromady, tak jsme vyhověli jejich prosbám, protože bylo na večer už hodně chladno. Potom už následovaly jen sprchy, hygiena a spánek.

Osmý závěrečný den (sobota) jsme se hned po rozcvičce a snídani dali do postupného úklidu táborové základny a sbalení osobních věcí, programového a sportovního materiálu. Nechybělo rozdání posledních ztrát a nálezů. Kolem půl desáté si pro dětičky začínali jezdit rodiče, vyřídili
jsme nezbytnou agendu, předali pamětní listy a s dětmi se rozloučili.

Velmi oceníme zpětnou vazbu od rodičů i dětí, ať už kladnou či zápornou, abychom věděli v čem se v následujících letech zlepšit nebo co třeba
zopakovat. Pro ty, kterým se tábor líbil můžeme sdělit termín následujícího táboru opět na základně v Karolíně. Máme rezervován termín 8. – 15.7.2017.

V závěru chci poděkovat všem táborovým vedoucím, programové vedoucí, kuchaři i zdravotnici za svědomitou práci a starost o děti, díky nimž vše
proběhlo bez komplikací. Díky patří i rodičům a dalším, kteří náš tábor podpořili odměnami pro děti, spoluprací či finančně.

Dětem bych chtěl popřát pěkné známky v novém školním roce, rodičům pevné nervy a všem ať se daří a setkáme se i příští rok.

Bc. Jan Filouš (hlavní vedoucí táboru)

Fotogalerie – ZDE!

Videogalerie – ZDE!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Secured By miniOrange