SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA - Jihomoravský kraj - Okres Blansko
 
Zpráva o činnosti kolektivu mladých hasičů za rok 2016

Zpráva o činnosti kolektivu mladých hasičů za rok 2016

Vážení hasiči, mladí hasiči, milí hosté

Mám milou povinnost vás touto zprávou seznámit s činností kolektivu mladých hasičů SDH Petrovice za uplynulý rok 2016.

V kolektivu mládeže pracujeme s kategorií přípravky, mladších a starších žáků a dorostu. Ke konci roku bylo v kolektivu evidováno 47 mladých hasičů. V kategorii dorostu tedy starších 15-ti let je to 6 členů, v kategorii žáků celkově 27 členů a v kategorii přípravky 14 členů.

V úvodu bych rád uvedl, že organizovaná celoroční práce s mladými hasiči je možná pouze tehdy, je-li tato činnost podporována výborem, členy sboru, sponzory a zejména samotnými rodiči mladých hasičů. Této podpory se nám více či méně dostalo. Bohužel, hlavně kvůli nedostatku vedoucí a chybějícím členům v družstvu starších žáků, jsme nemohli navázat na velice úspěšný rok 2015. I tak naši žáci či dorost podali spoustu kvalitních výkonů.

Pro všechny zúčastněné to byl rok opravdu náročný. Řadě vedoucích přibyla spousta nových povinností s rodinou či studiem, a tak zůstávalo čím dál méně času na přípravu a vedení kroužku mladých hasičů. Těžce se nám plnili plány, které jsme si na rok 2016 vytyčili. V první polovině roku se nám nepodařilo sestavit družstvo starších žáků, což bylo způsobeno přechodem členů do kategorie dorostu. Teprve až v závěru sezóny se nám podařilo pro ročník 2016/2017 sestavit 10-ti členné družstvo starších žáků.

Čím dál častěji se potvrzuje, že je třeba se mladým členům aktivně věnovat i ve věku, kdy odrostou žákovským i dorosteneckým kategoriím. Alternativou jsou soutěžní družstva mužů, žen i jednotlivci, kteří se budou pravidelně připravovat například na disciplíny požárního sportu. Jinak hrozí, že budeme, jako doposud, přicházet o řadu schopných mladých lidí, kteří se buď zapojí do obdobné činnosti v jiném spolku nebo jejich zájem o činnost v našem spolku bez dalších aktivit své věkové skupiny opadne.

Dorostenečtí jednotlivci se v uplynulém roce účastnili celkově 17-ti soutěží po celé ČR včetně postupových kol. Družstva žáků absolvovala 12 soutěží. Mladí hasiči měli se také v uplynulém roce zúčastnili dvou návštěv u přátel na Slovensku, spojených s požárním sportem. Množství absolvovaných závodů nám zde neumožňuje rozebírat jednotlivé výsledky. Všechny jsou však dostupné na zcela novém webu sboru. Nyní uvedu pouze významné úspěchy našich družstev či jednotlivců.

V okresním kole hry Plamen sezóny 2015/2016 se mladší žáci s velmi kvalitními výkony umístili na krásném 2. místě z 38 kolektivů. Dobré časy zaběhli mladší žáci také na závodech v Rájci a při podzimním kole hry Plamen ve Velkých Opatovicích. Po vyhodnocení celého ročníku OLM v Drnovicích se starší žáci umístili na 22 místě z 33 kolektivů, kvůli účasti pouze na dvou závodech. Mladší žáci se umístili na 14 místě ze 43 kolektivů s účastí v 7 závodech. Do další sezóny 2016/2017 vstoupili naši starší žáci s 9. místem v závodu požárnické všestrannosti a 9. místem ze štafety dvojic. Mladším žákům se vedlo o něco hůře. Z Velkých Opatovic si odváželi 23. místo ze ZPV a 11. místo ze štafety dvojic. Na jarní části soutěže tak mají obě naše družstva stále šanci dosáhnout na dobré výsledky.

Dorost a jednotlivci se v roce 2016 účastnili řady závodů v běhu na 100m s překážkami. Byla to Okresní liga dorostu, Moravská stovka, Český pohár a postupové soutěže. Nyní si probereme některé závodníky a jejich úspěchy.

Barbora Vintrová si v Okresní lize dorostu doběhla celkově pro třetí místo jako mladší dorostenka. Bára vyhrála okresní kolo a postoupila z prvního místa do krajského kola, kde se celkově umístila na 3. místě. Podzimní kolo soutěže dorostu doběhla na 2. místě již v kategorii středního dorostu.

Aneta Tichá si zasloužila druhá místa na závodech v Bořitově a Sebranicích. Také pobrala krásné 4. místo ze 40 závodnic v závodu ČP v Cholticích. Kvůli zranění se neúčastnila postupových kol, ale následně doplnila družstvo dorostenek ze Senetářova, které se probojovalo až na MČR.

Michaela Ševčíková si v kategorii starších dorostenek doběhla pro zasloužené první místo v ZPV při podzimním kole soutěže dorostu ve Velkých Opatovicích.

Jiří Stehlík jako mladší dorostenec absolvoval jeden závod v Okresní lize dorostu, který s přehledem vyhrál. V podzimním okresním kole ve své kategorii opět zvítězil a věříme, že v příští sezóně ukáže, co umí.

Jiří Plíhal byl v uplynulé sezóně velmi aktivní a hodně na sobě pracoval, což je vidět na jeho zlepšujících se výkonech. Ve velmi vyrovnané kategorii středního dorostu Okresní ligy uhájil i přes zranění a vynechání posledního závodu pěkné páté místo. V okresním kole si doběhl pro druhé místo, ze kterého postoupil do kola krajského a celkově se umístil na 2. místě. V Českém poháru Rebel 2016 dokázal vyběhat 16. místo ze 108 závodníků. V Moravské stovce se Jirkovi vedlo ještě lépe a umístil se v celém ročníku na 2. místě.

Žáci a dorost se kromě pravidelných schůzek a soutěží během roku zapojili do přípravy i samotného průběhu mnoha dalších akcí pořádaných sborem. Byl to například Babský bál, Pálení čarodějnic, Pouťové oslavy, Dětský den s hasiči, Sousedské posezení, Hasičský sportovní den, Halloweenský pochod a Zahájení adventu. Nezapomínali také na péči o materiál, techniku, udržování pořádku v garáži SDH a na tréninkovém prostoru na letišti. V zimním období se mladí hasiči věnují přípravě na sezónu formou atletických cvičení v sále KD pod vedením Dominika Šebely. Jelikož se nám v roce 2016 opět nepodařilo zorganizovat zkoušky odborností preventisty, strojníka a kronikáře, budou tyto zkoušky absolvovat v únoru či březnu.

Čtvrtým rokem pokračuje činnost přípravky mladých hasičů a ohlasy nejen rodičů o tento zájmový kroužek mají vzrůstající tendenci. Přípravka se nyní schází pravidelně každé pondělí v 16hod. Schůzek se zúčastňuje kolem 10 ti dětí. Kromě přípravy na disciplíny hry Plamen a hraní kolektivních her, se přípravka věnovala tvorbě prací do literárně-výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí a přípravě na vystoupení při Zahájení adventu. Jedna hlídka se zúčastnila okrskového závodu požárnické všestrannosti a štafety dvojic v Šošůvce, kde se umístila na 2. místě. V prosinci navštívily děti s rodiči Punkevní jeskyně. V současné době hledáme plnoletého vedoucího kategorie přípravky, který by se společně s instruktorkou Barborou Pagáčovou, ujal dalšího rozvoje činnosti této skupiny mladých hasičů.

V roce 2016 připravil sbor Letní dětský tábor na základně v Karolíně s tématem celotáborové hry Hasiči. Děti si mohli vyzkoušet práci s technikou i věcnými prostředky PO a také se dozvědět informace, jak se chovat při mimořádných událostech apod. Toto téma sklidilo u dětí velký ohlas a nás jako pořadatele toto velmi těší, že se podařilo pro děti zajistit zajímavý a kvalitní program. Loni poprvé jsme tábor zajišťovali včetně stravy, což opět zvýšilo nároky na přípravu i dodržení legislativních a zejména hygienických požadavků. Toto se nám podařilo a tábor proběhl bez nedostatků. Z nových zkušeností se poučíme do dalších ročníků. Táboru se účastnilo 43 dětí z toho 7 ze slovenských Petrovic a dalších 9 táborových pracovníků. Tábor se uskutečnil s finanční podporou Jihomoravského kraje a s pomocí Evy Kinclové, která nám zajišťovala obědy.

V uplynulém roce se nepodařilo uspořádat soutěž mladých hasičů O pohár SDH Petrovice, která měla být zařazena do seriálu soutěží Okresní ligy mládeže.

Poslední vánoční schůzka kolektivu roku 2016 proběhla v salónku penzionu U Hraběnky, který sponzorsky zajistil občerstvení dětí. Aneta Tichá připravila pro děti z kolektivu video sestřih soutěžní sezóny 2016. Obdobná schůzka přípravky proběhla v klubovně formou sledování filmu s občerstvením. Všem mladým hasičům sbor věnoval malý vánoční dárek.

Do řad vedoucích mládeže v září nově přibyl Jiří Plíhal a Dominik Šebela, kteří se hned zapojili do činností s kolektivem mladých hasičů. Další část vedoucích v pravidelných dvouletých intervalech obnovila svoji kvalifikaci.

O financích určených na činnost mladých hasičů už informoval ve své zprávě starosta sboru. Je třeba znovu dodat, že zájmová činnost mladých hasičů tedy požární sport je jedním z nejdražších sportů vůbec, a proto je velmi důležité, že sbor dokáže zajistit finanční prostředky ať už z vlastních, sponzorských či dotačních zdrojů. V SDH mají mladí hasiči potřebný materiál a vybavení zajištěno a je to tedy ta správná investice do organizovaného využití volného času vašich dětí.

Finanční prostředky určené kolektivu mládeže náš sbor v uplynulém roce využil na obměnu opotřebeného materiálu k soutěžím. Nemalá část prostředků byla vynaložena na financování cestovného a startovného na soutěžích. Významnými položkami jsou také spotřební materiál, pohonné hmoty do soutěžní požární stříkačky, sekaček pro sečení travnaté plochy na letišti a čerpadla pro doplňování vody. Z dotačních prostředků byla v listopadu zajištěna generální oprava PS, která bude sloužit mladým hasičům i družstvům dospělých.

Již devátý letní dětský tábor uspořádá náš sbor v termínu 8. – 15. července 2017. Opět využijeme zázemí táborové základny v Karolíně, která je plně vybavena a dostačující pro naše potřeby. Máme již zajištěny táborové pracovníky, sestaven rozpočet táboru a stanovenu cenu za pobyt pro účastníky. Vše potřebné bude uvedeno během ledna na webu sboru. Hlavním vedoucím je opět Jan Filouš.

Plán práce na rok 2017 zahrnuje: zapojit družstva žáků do soutěží seriálu OLM, dorost a jednotlivce do závodů v běhu na 100m s překážkami převážně OLD, Moravské stovky, Českého poháru a postupových kol PS, vyvíjet s kolektivem v rámci celoroční činnosti rozmanité aktivity jako např. poznávací a zábavné výlety, tvořivé dílny apod., zapojit děti z kolektivu do literárně výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí, splnit zkoušky odborností MH, upravit a dovybavit dorost sadami pro běh na 100m, dokončit elektroniku terčů a časomíru pro disciplíny požárního sportu, nadále se komplexně věnovat věkové kategorii dorostu a podporovat ho v jejich činnosti a připravovat pro něj odpovídající aktivity, organizovat brigády nejen za účasti mládeže a dorostu – úprava materiálu, tréninkového prostoru a v případě zájmu i pomoc obci, věnovat se odborné přípravě dětí i vedoucích, uspořádat soutěž zařazenou do Okresní ligy mládeže, připravit další letní dětský tábor, dle časových možností uspořádat víkendové soustředění a udržení pravidelné schůzové činnosti vedoucích.

Na závěr bych chtěl poděkovat již zmíněným sponzorům, kteří v uplynulém roce podporovali činnost sboru a tím výrazně pomohli i činnosti kolektivu mladých hasičů a dorostu. Díky patří též výboru, členům sboru a všem ostatním, kteří měli na úspěších kolektivu svůj přímý a nemalý podíl.

Ještě bych vás rád upozornil na nové webové stránky hasičů, kde se dočtete o pořádaných akcí, o historii i aktuálním dění ve sboru. Naleznete zde také videa a fotogalerie, soutěžní výsledky a další zajímavé informace o požární ochraně.

Děkuji všem za pozornost.

Ke stažení:
zprava_mh_2016_rev2

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Secured By miniOrange