SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA - Jihomoravský kraj - Okres Blansko
 
Zpráva o činnosti kolektivu mládeže za rok 2017

Zpráva o činnosti kolektivu mládeže za rok 2017

Vážení hasiči, mladí hasiči, milí hosté a příznivci
Mám milou povinnost vás touto zprávou seznámit s činností kolektivu mladých hasičů SDH Petrovice za uplynulý rok 2017.
V úvodu bych rád uvedl, že organizovaná celoroční práce s mladými hasiči je možná pouze tehdy, je-li tato činnost podporována výborem, členy sboru, sponzory a zejména samotnými rodiči mladých hasičů. Této podpory se nám dostává a máme tak zajištěno kvalitní zázemí pro činnost s mládeží. Asi největším řešeným problémem je udržení pravidelnosti a četnosti tréninků nejen ze strany vedoucích, ale často také dětí. Pracujeme však na tom, aby se situace v roce 2018 zlepšila. Situaci také komplikuje nízký počet dospělých vedoucích mládeže, kteří jsou kromě dozoru nad dětmi také potřeba při řízení vozidla SDH nebo při obsluze motorové stříkačky. Stále trvá, že je třeba se mládeži aktivně věnovat i ve věku, kdy odrostou žákovským a dorosteneckým kategoriím, což je oblast, kde máme stále co zlepšovat. I tak naši žáci či dorost podali v uplynulém roce spoustu kvalitních výkonů.
V kolektivu mládeže celoročně pracujeme s kategorií přípravky, mladších a starších žáků a také dorostu. Ke konci roku bylo v kolektivu evidováno 47 mladých hasičů. V kategorii dorostu, tedy starších 15-ti let, je to 5 členů, v kategorii žáků celkově 33 členů a v kategorii přípravky 9 členů.
Dorostenečtí jednotlivci se v uplynulém roce účastnili celkově 14-ti soutěží po celé ČR včetně postupových kol. Družstva žáků absolvovala 12 soutěží v rámci okresu a navíc se také v uplynulém roce zúčastnila návštěvy u přátel na Slovensku, spojených s požárním sportem. Množství absolvovaných závodů mi v této zprávě neumožňuje rozebírat jednotlivé výsledky. Všechny jsou však dostupné na webu sboru. Nyní uvedu pouze významné úspěchy našich družstev či jednotlivců.
V okresním kole hry Plamen ročníku 2016/2017 se mladší žáci umístili na 11. místě ze 41 družstev. Dobrý čas zaběhli mladší žáci také například na závodech v Petrovicích. Starší žáci po pěkných výsledcích z podzimního kola předvedli krásný požární útok i štafety, ale po neplatném pokusu na Požárním útoku CTIF ukončili hru Plamen s celkovým 8 místem z 36 družstev. Starším žákům se vedlo ještě například na závodech v Jabloňanech, Petrovicích nebo ve Vavřinci. Ročník hry Plamen 2017/2018 zahájili mladší a starší žáci společně s přípravkou ve Velkých Opatovicích. Vedlo se obzvláště starším, kteří mají 3. místo ze Štafety požárních dvojic a 7. místo ze Závodu požárnické všestrannosti. Na jarním kole tak mají našlápnuto ke kvalitním výsledkům.
Po vyhodnocení celého ročníku Okresní ligy mládeže 2017 v Drnovicích se starší žáci umístili na 12. místě ze 44 kolektivů, ale pouze s osmi započítanými závody. Mladší žáci se umístili na 14 místě ze 45-ti kolektivů s účastí jen v 5 závodech
Dorostenečtí i dospělí jednotlivci se v roce 2017 účastnili řady závodů v běhu na 100m s překážkami. Byla to Okresní liga dorostu, Moravská stovka, Český pohár a postupové soutěže včetně Mistrovství ČR. Nyní si probereme úspěchy některých závodníků.
Jiří Stehlík jako mladší dorostenec absolvoval pouze tři závody v Okresní lize dorostu a ve dvou z nich zvítězil. Celkově pak v OLD skončil na 5. místě. Dále se zúčastnil halové soutěže v Jablonci, kde se v těžké konkurenci kluků z reprezentace a dalších kvalitních závodníků umístil skvělém na 5. místě.
Významná byla účast Jiřího Stehlíka na MČR dorostu ve Zlíně, kam se probojoval přes okresní a krajské kolo. Jirka se výborně předvedl v obou disciplínách. Na dvojboji si doběhl pro třetí místo a titul II. Vicemistra ČR ve Dvojboji. Při stovkách porazil všechny své soupeře, disciplínu vyhrál a stal se Mistrem ČR v běhu na 100m s překážkami. Po krátké chvíli bylo jasné, že se Jirka Stehlík stal absolutním vítězem a tedy Mistrem ČR v požárním sportu kategorie mladšího dorostu.
Barbora Vintrová si v Okresní lize dorostu doběhla celkově pro druhé místo jako střední dorostenka. Bára postoupila se 3. místem z okresního kola do kola krajského, ve kterém si doběhla opět pro krásné 3. místo. Podzimní kolo soutěže dorostu běžela Bára s družstevem dorostenek ze Senetářova.
Jiří Plíhal se v uplynulém roce účastnil postupových soutěží dorostu s družstvem Senetářova, kterému vypomohl při okresním i krajském kole a nakonec až ke třetímu místu na MČR dorostu ve Zlíně. Při podzimním kole ve Velkých Opatovicích již reprezentoval naše barvy jako jednotlivec a v kategorii staršího dorostu zvítězil. Ve vyrovnané kategorii staršího dorostu Okresní ligy uhájil až v posledním závodě velmi těsné 1. místo.
Aneta Tichá se v uplynulém roce účastnila postupových soutěží dorostu s družstvem Senetářova, kterému vypomohla k vítězství při okresním i krajském kole a účastnila se MČR dorostu ve Zlíně. Aneta se účastnila halové soutěže dorostu v Jablonci a Českého poháru v Pardubicích.
Ostatní jednotlivci se účastnili pouze dílčích soutěží, ale za jejich výkony a výsledky jim také děkujeme.
Mladí hasiči se během roku, zejména v soutěžní sezóně, scházeli 2x týdně při trénincích požárně technických disciplín. V zimním období se děti věnují přípravě na sezónu formou atletických cvičení v sále KD pod vedením Jiřího Plíhala a Anety Tiché. Několik schůzek pod vedením Michaely Ševčíkové a Barbory Pagáčové věnovaly přípravě na vystoupení při Zahájení adventu.
Žáci a dorost se kromě pravidelných schůzek a soutěží během roku zapojili do přípravy i samotného průběhu mnoha dalších akcí pořádaných sborem. Byl to například Babský bál, Sousedské posezení, Soutěž mladých hasičů v Petrovicích či Zahájení adventu. Nezapomínali také na péči o materiál, techniku, udržování pořádku v garáži SDH a na tréninkovém prostoru na letišti.
Loni se nám podařilo zorganizovat zkoušky odborností mladých hasičů a to odbornosti preventista, strojník a kronikář. Děti splnily náročné testy a ústní či praktické zkoušky. Také připravily krátké literární práce na zadaná témata a kreslily obrázky do soutěže Požární ochrana očima dětí. Další zkoušky absolvují mladí hasiči letos v březnu.
Pátým rokem pokračuje činnost přípravky mladých hasičů. Po takové době se dá už říci, že kroužek splňuje svůj cíl. Přípravka se nyní schází pravidelně jendou týdně. Schůzek se zúčastňuje kolem 7 dětí. Kromě přípravy na disciplíny hry Plamen a hraní kolektivních her, se přípravka věnovala tvorbě prací do literárně-výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí a přípravě vystoupení při Zahájení adventu. Jedna hlídka se zúčastnila okrskového závodu požárnické všestrannosti a štafety dvojic v Housku. Přípravka se také zúčastnila závodu požárnické všestrannosti, pořádané při příležitosti hry Plamen ve Velkých Opatovicích, kde se umístila na 4. místě z 11. hlídek. V závěru listopadu navštívily děti z přípravky výstavu modelů vláčků a hraček v Brně spojené s cestou vlakem a drobným občerstvením.
V roce 2017 připravil náš spolek Letní dětský tábor opět na základně v Karolíně s tématem celotáborové hry Vesmírná Mise. Cílem bylo získat potřebné materiály, vyvinout technologie a postavit raketu, aby se děti mohly vrátit na planetu Zemi od nepřátelských mimozemšťanů, kterými byly uneseny. Toto téma sklidilo u dětí velký ohlas. Nás jako pořadatele velmi těší, že se podařilo pro děti připravit zajímavý a kvalitní program. Tábor jsme opět zajišťovali včetně stravy, což zvyšuje nároky na přípravu i dodržení legislativních a zejména hygienických požadavků. Toto se nám podařilo a tábor proběhl bez nedostatků. Táboru se účastnilo 42 dětí, bohužel bez účasti dětí ze slovenských Petrovic a dalších 11 táborových pracovníků. Tábor se uskutečnil s finanční podporou MŠMT, s pomocí Evy Kinclové, která nám zajišťovala obědy a s podporou některých rodičů, kteří přispěli odměnami pro děti.
V uplynulém roce jsme již potřetí uspořádali soutěž mladých hasičů O pohár SDH Petrovice, která byla zařazena do seriálu soutěží Okresní ligy mládeže 2017. Soutěži přálo počasí, a proto byla zajímavá i účast soutěžních družstev. Celkem nás navštívilo 31 družstev z toho 20 družstev mladších žáků a 11 družstev starších žáků. Akce vyžadovala spoustu pomocných rozhodčích a dalších osob zajišťujících občerstvení či technické zázemí soutěže, což se nám podařilo a soutěž byla kladně hodnocena.
Poslední vánoční schůzka kolektivu roku 2017 proběhla v salónku Penzionu U Hraběnky, který také sponzorsky zajistil občerstvení dětí. Aneta Tichá připravila pro děti z kolektivu video krátký sestřih soutěžní sezóny 2017. Obdobná schůzka přípravky proběhla v klubovně hasičské zbrojnice formou sledování pohádkového filmu s občerstvením. Všem mladým hasičům sbor věnoval malý vánoční dárek.
Do řad vedoucích mládeže v září nově přibyl Stanislav Mazáč a Barbora Vintrová, kteří se již dříve zapojili do činností s kolektivem mladých hasičů. Další část vedoucích v pravidelných dvouletých intervalech obnovila svoji kvalifikaci.
O financích určených na činnost mladých hasičů už informoval ve své zprávě starosta sboru. Je třeba znovu dodat, že zájmová činnost mladých hasičů tedy požární sport a jeho materiální a technické zajištění je velmi nákladný, a proto je velmi důležité, že sbor dokáže zajistit finanční prostředky ať už z vlastních, sponzorských či dotačních zdrojů. V SDH mají mladí hasiči potřebný materiál a vybavení zajištěno a je to tedy ta správná investice do organizovaného využití volného času vašich dětí a rozvoje dobrovolnické činnosti v naší obci.
Finanční prostředky určené kolektivu mládeže náš sbor v uplynulém roce využil na obměnu opotřebeného materiálu k soutěžím. Nemalá část prostředků byla vynaložena na financování cestovného a startovného na soutěžích. Z dotačních prostředků byla pořízena časomíra, která poslouží nejen pro požární sport.
Již desátý letní dětský tábor uspořádá náš sbor v termínu 7. – 14. července 2018. Opět využijeme zázemí táborové základny v Karolíně, která je plně vybavena a dostačující pro naše potřeby. Máme již zajištěny táborové pracovníky, sestaven rozpočet táboru a stanovenou cenu za pobyt pro účastníky. Vše potřebné bude uvedeno během ledna na webu sboru. Hlavním vedoucím je opět Jan Filouš.
Plán práce kolektivu mladých hasičů a dorostu na rok 2018 zahrnuje: zapojit družstva žáků do soutěží seriálu OLM a postupových kol hry Plamen, dorost a jednotlivce do závodů v běhu na 100m s překážkami převážně OLD, Moravské stovky, Českého poháru a postupových kol PS, vyvíjet s kolektivem v rámci celoroční činnosti rozmanité aktivity jako např. poznávací a zábavné výlety, tvořivé dílny apod., zapojit děti z kolektivu do literárně výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže, splnit zkoušky odborností MH, aktualizovat kroniku kolektivu, nadále se komplexně věnovat věkové kategorii dorostu a podporovat ho v jejich činnosti a připravovat pro něj odpovídající aktivity, motivovat dorost pro zapojení v družstvech mužů a žen, organizovat brigády nejen za účasti mládeže a dorostu a to například úprava materiálu, tréninkového prostoru a v případě zájmu i pomoc obci, věnovat se odborné přípravě dětí i vedoucích, uspořádat soutěž zařazenou do Okresní ligy mládeže 2018, připravit další letní dětský tábor, dle časových možností uspořádat víkendové soustředění a udržení pravidelné schůzové činnosti vedoucích.
Věříme, že se nám s mládeží podaří splnit vytyčené cíle, odstranit zmíněné problémy a navázat na zatím nejúspěšnější rok 2015. Současný vedoucí kolektivu Jan Filouš, se zejména kvůli nemožnosti pravidelné účasti při trénincích a časovému vytížení vzdává funkce vedoucího kolektivu mladých hasičů. Nadále však zůstane řadovým vedoucím mládeže a bude nadále nápomocen při činnostech kolektivu.
Ještě bych vás rád upozornil na webové stránky hasičů, kde se dočtete o pořádaných akcí, o historii i aktuálním dění ve sboru. Naleznete zde také videa a fotogalerii, úspěchy, soutěžní výsledky a další zajímavé informace o požární ochraně.
Na závěr bych chtěl poděkovat již zmíněným sponzorům a dalším, které uvádíme na webu sboru, jež v uplynulém roce podporovali činnost sboru a tím výrazně pomohli i činnosti kolektivu mladých hasičů a dorostu. Díky patří též výboru, členům sboru, mladým hasičů a jejich rodičům a všem ostatním, kteří měli na úspěších kolektivu svůj přímý a nemalý podíl.
Tímto děkuji všem za pozornost a přeji pěkný zbytek večera.

Odměnění mladých hasičů za celoroční činnost v kolektivu

Vedoucí mladých hasičů se jako každoročně rozhodli ocenit tři mladé hasiče za jejich celoroční příkladnou činnost v uplynulém roce.

Odměněni buli:

Kategorie „MLADŠÍ ŽÁCI“:        GABRIELA VITNROVÁ

Kategorie „STARŠÍ ŽÁCI“:          DOMINIK POSPÍCHAL

Kategorie „DOROST“:                 JIŘÍ STEHLÍK

Všem ostatním mladým hasičům za jejich obětavou práci v kolektivu děkujeme a věříme, že v dalším roce to budou právě oni, kteří budou odměněni.

Čestné uznání za reprezentaci sboru

Výbor sboru dobrovolných hasičů Petrovice projednal a uděluje ČESTNÉ UZNÁNÍ Sboru dobrovolných hasičů za reprezentaci sboru v požárním sportu členovi:

JIŘÍ STEHLÍK

Všem ostatním sportovcům v našem sboru Výbor SDH děkuje za jejich výkony a aktivní přípravu na disciplíny požárního sportu.

Fotogalerie

zprava_mh_2017_rev0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Secured By miniOrange